Našli sme 128 škôl

Pokecaj s vybranou VŠ na online veľtrhu VŠ od 8.2. do 9.2.2023  ZAREGISTRUJ se zdarma

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

 • Normálna a patologická fyziológia
 • Farmakológia
 • Verejné zdravotníctvo

a ďalších 16 programov

19 programov

Lekárska fakulta

 • Zubné lekárstvo
 • Gynekológia a pôrodníctvo
 • Anatómia, histológia a embryológia

a ďalších 17 programov

20 programov

Pedagogická fakulta

 • Špeciálna pedagogika
 • Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
 • Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)

a ďalších 9 programov

12 programov

Právnická fakulta

 • Právo
 • Ústavné právo
 • Správne právo

a ďalších 12 programov

15 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Farmaceutická fakulta

 • Klinická farmácia
 • Farmakognózia
 • Farmaceutická chémia
 • Farmakológia
4 programy

Filozofická fakulta

 • Slovenský jazyk
 • Všeobecná jazykoveda
 • Umenovedné štúdia

a ďalších 12 programov

15 programov

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 • Fyzika plazmy
 • Astronómia a astrofyzika
 • Teória vyučovania fyziky

a ďalších 8 programov

11 programov

Prírodovedecká fakulta

 • Didaktika chémie
 • Fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika
 • Pedológia

a ďalších 33 programov

36 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

University College Prague

 • Medzinárodné vzťahy a diplomacia - Analytik medzinárodných vzťahov
 • Medzinárodný management a marketing - Digitálny brand management
 • Medzinárodné vzťahy a diplomacia - Kariérny diplomat

a ďalších 8 programov

11 programov

Central European Management Institute

 • Executive MBA
 • Bezpečnostný a krízový manažment
 • Podnikový manažment

a ďalších 14 programov

17 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná informatika
 • Elektroenergetika
 • Elektronika a fotonika

a ďalších 6 programov

9 programov

Fakulta podnikového manažmentu

 • Business Economics and Management
 • Ekonomika a manažment podniku
2 programy

Obchodná fakulta

 • Marketingový a obchodný manažment
 • Manažment medzinárodného podnikania
2 programy

Vysoká škola DTI

 • Manažment
 • Učiteľstvo ekonomických predmetov
 • LL.M - Master of Law

a ďalšie 3 programy

6 programov

Národohospodárska fakulta

 • Economics
 • Financie a dane
 • Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo

a ďalšie 2 programy

5 programov