Našli sme 44 škôl

 💡 Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Evanjelická bohoslovecká fakulta

 • Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
 • Evanjelická teológia
 • Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc
 • Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
4 programy

Národohospodárska fakulta

 • Ekonómia a právo
 • Applied Economics
 • Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo

a ďalších 9 programov

12 programov

Fakulta architektúry a dizajnu

 • Architektúra
 • Dizajn
 • Architektúra v anglickom jazyku

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 • Ekonomicko-finančná matematika a modelovanie
 • Jadrová a subjadrová fyzika
 • Astronómia a astrofyzika

a ďalších 34 programov

37 programov

Fakulta telesnej výchovy a športu

 • Vedy o športe
 • Trénerstvo
 • Vedy o športe v anglickom jazyku

a ďalšie 3 programy

6 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

 • Verejná politika
 • Sociálna antropológia
 • Európske štúdiá

a ďalších 10 programov

13 programov

Fakulta informatiky a informačných technológií

 • Informačná bezpečnosť
 • Aplikovaná informatika
 • Inteligentné softvérové systémy
 • Informatika
4 programy

Fakulta medzinárodných vzťahov

 • Medzinárodné ekonomické vzťahy
 • Hospodárska diplomacia
2 programy

Lekárska fakulta

 • Všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku (General Medicine)
 • Chirurgia
 • Vnútorné choroby

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Prírodovedecká fakulta

 • Biotechnológie
 • Didaktika chémie
 • Environmentálna geochémia

a ďalších 59 programov

62 programov

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy

 • Manažment malého a stredného podnikania
 • Verejná správa
2 programy

Paneurópska vysoká škola

 • Medzinárodné právo
 • Dizajn médií
 • Executive LL.M.

a ďalších 17 programov

20 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Hudobná a tanečná fakulta

 • Komorná hra
 • Hudobné a tanečné umenie
 • Tanečné umenie

a ďalších 8 programov

11 programov

Divadelná fakulta

 • Herectvo
 • Divadelné umenie
 • Bábkarská scénografia a technológia

a ďalších 8 programov

11 programov

Filmová a televízna fakulta

 • Filmové umenie a multimédia
 • Tvorba obrazu vo filme a v multimédiách
 • Teória divadla, filmu a hudby

a ďalších 6 programov

9 programov

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

 • Textilná tvorba
 • Reštaurátorská tvorba
 • Fotografia a nové médiá

a ďalších 15 programov

18 programov

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

 • Misijná, charitatívna a rozvojová činnosť
 • Ošetrovateľstvo
 • Psychológia

a ďalších 10 programov

13 programov