Našli sme 43 škôl

Získaj konkurenčnú výhodu na pracovnom trhu a vyber si štúdium 📚 na TUZVO!

Národohospodárska fakulta

 • Financie
 • Financie a dane
 • Manažment verejných politík

a ďalších 9 programov

12 programov

Obchodná fakulta

 • Biznis a marketing
 • Management de la vente
 • Podnikanie v cestovnom ruchu a službách

a ďalších 8 programov

11 programov

Fakulta hospodárskej informatiky

 • Data Science v ekonómii
 • Účtovníctvo
 • Hospodárska informatika

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta medzinárodných vzťahov

 • Medzinárodné ekonomické vzťahy
 • Hospodárska diplomacia
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

European School of Business & Management SE

 • MBA Management zdravotníctva
 • MBA Marketing a promotion management
 • MSc Marketing

a ďalších 47 programov

50 programov

Strojnícka fakulta

 • Metrológia
 • Aplikovaná mechanika a mechatronika
 • Procesná technika

a ďalších 17 programov

20 programov

Ústav manažmentu

 • Odvetvové ekonomiky a manažment (AJ)
 • Priestorové plánovanie (AJ)
 • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku

a ďalšie 4 programy

7 programov

Fakulta architektúry a dizajnu

 • Dizajn
 • Architektúra
 • Architektúra v anglickom jazyku

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Biotechnológia
 • Chémia a chemické technológie (double-degree)
 • Technológia polymérnych materiálov

a ďalších 29 programov

32 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Space Engineering
 • Aplikovaná informatika
 • Mechatronické systémy

a ďalších 16 programov

19 programov

Fakulta informatiky a informačných technológií

 • Informatika
 • Aplikovaná informatika
 • Informačná bezpečnosť
 • Inteligentné softvérové systémy
4 programy

Stavebná fakulta

 • Krajinárstvo a krajinné plánovanie
 • Pozemné stavby a architektúra
 • Teória a technika prostredia budov

a ďalších 16 programov

19 programov

Paneurópska vysoká škola

 • Medzinárodné právo
 • Dizajn médií
 • Executive LL.M.

a ďalších 17 programov

20 programov

Hudobná a tanečná fakulta

 • Komorná hra
 • Hudobné a tanečné umenie
 • Tanečné umenie

a ďalších 8 programov

11 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Divadelná fakulta

 • Herectvo
 • Divadelné umenie
 • Bábkarská scénografia a technológia

a ďalších 8 programov

11 programov

Filmová a televízna fakulta

 • Filmové umenie a multimédia
 • Tvorba obrazu vo filme a v multimédiách
 • Teória divadla, filmu a hudby

a ďalších 6 programov

9 programov

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

 • Textilná tvorba
 • Reštaurátorská tvorba
 • Fotografia a nové médiá

a ďalších 15 programov

18 programov

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

 • Misijná, charitatívna a rozvojová činnosť
 • Ošetrovateľstvo
 • Psychológia

a ďalších 10 programov

13 programov

Teologická fakulta

 • Counseling
 • Katolícka teológia
 • Základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie
3 programy