Biofyzika a chemická fyzika

Prírodovedecká fakulta

  • Anorganická chémia
  • Progresívne materiály
  • Analytická chémia
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.