Učiteľstvo pre SŠ

1 škola alebo fakulta

Rozmanitý výber neučitelských 💬, ale aj učitelských 📙🧐 programov nájdeš na TU!

Vysoká škola DTI

  • Učiteľstvo ekonomických predmetov
  • Učiteľstvo praktickej prípravy
  • Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch
3 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.