Učiteľstvo pre SŠ

22 škôl a fakúlt

EUBA spúšťa nový profesijne orientovaný študijný program 😍. Prihlás sa do 31. júla!

Fakulta prírodných vied a informatiky

 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo ekológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo fyziky (v kombinácii)

a ďalších 5 programov

8 programov

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo hudobného umenia

a ďalších 6 programov

9 programov

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii)
 • Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)

a ďalších 7 programov

10 programov

Vysoká škola DTI

 • Učiteľstvo ekonomických predmetov
 • Učiteľstvo praktickej prípravy
 • Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch
3 programy

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 • Teória vyučovania fyziky
 • Teória vyučovania informatiky
 • Učiteľstvo deskriptívnej geometrie (v kombinácii)

a ďalšie 3 programy

6 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta prírodných vied

 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
 • Učiteľstvo geografie (v kombinácii)

a ďalšie 4 programy

7 programov

Pedagogická fakulta

 • Edukačné vedy
 • Výchova a vzdelávanie detí, mládeže a dospelých
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii)

a ďalších 8 programov

11 programov

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo histórie (v kombinácii)

a ďalšie 3 programy

6 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Prírodovedecká fakulta

 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
3 programy

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo filozofie a občianskej náuky (v kombinácii)
 • Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)

a ďalších 8 programov

11 programov

Fakulta ekonómie a informatiky

 • Teória vyučovania matematiky a informatiky
1 program

Pedagogická fakulta

 • Didaktika dejepisu
 • Pedagogika
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)

a ďalších 9 programov

12 programov

Fakulta stredoeurópskych štúdií

 • Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1 program

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Prírodovedecká fakulta

 • Teória vyučovania fyziky
 • Teória vyučovania fyziky (EN)
 • Teória vyučovania matematiky

a ďalších 5 programov

8 programov

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)

a ďalšie 3 programy

6 programov

Pedagogická fakulta

 • Didaktika hudby
 • Pedagogika
 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)

a ďalších 15 programov

18 programov

Teologická fakulta v Košiciach

 • Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby
 • Učiteľstvo náboženskej výchovy
2 programy

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika výtvarného umenia
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)

a ďalších 11 programov

14 programov