Učiteľstvo a šport

29 škôl a fakúlt

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

NEWTON University

 • Manažment športu a voľného času
1 program

Fakulta telesnej výchovy a športu

 • Organizácia a riadenie športu
 • Šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy
 • Športová edukológia

a ďalších 11 programov

14 programov

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 • Teória vyučovania fyziky
 • Učiteľstvo deskriptívnej geometrie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo deskriptívnej geometrie (v kombinácii) - konverzný šp

a ďalších 6 programov

9 programov

Fakulta prírodných vied

 • Didaktika geografie
 • Teória vyučovania fyziky
 • Teória vyučovania matematiky

a ďalších 8 programov

11 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Pedagogická fakulta

 • Didaktika hudobného umenia (2014)
 • Didaktika výtvarného umenia
 • Pedagogika

a ďalších 13 programov

16 programov

Vysoká škola DTI

 • Didaktika technických profesijných predmetov
 • Učiteľstvo ekonomických predmetov
 • Učiteľstvo praktickej prípravy
 • Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo histórie (v kombinácii)

a ďalších 7 programov

10 programov

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii)

a ďalších 9 programov

12 programov

Prírodovedecká fakulta

 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo environmentalistiky (v kombinácii)
 • Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Filozofická fakulta

 • Rekreológia
 • Športová edukológia
 • Športová edukológia (2014)

a ďalších 15 programov

18 programov

Fakulta humanitných a prírodných vied

 • Sociálna pedagogika
 • Teória vyučovania fyziky
 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)

a ďalších 8 programov

11 programov

Fakulta športu

 • Špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách
 • Šport a zdravie
 • Šport pre zdravie

a ďalšie 3 programy

6 programov

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo dejepisu (v kombinácii)

a ďalších 14 programov

17 programov

Pedagogická fakulta

 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených
 • Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín

a ďalšie 3 programy

6 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta ekonómie a informatiky

 • Teória vyučovania matematiky a informatiky
1 program

Pedagogická fakulta

 • Didaktika dejepisu
 • Pedagogika a vychovávateľstvo
 • Predškolská a elementárna pedagogika

a ďalších 11 programov

14 programov

Fakulta prírodných vied

 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo ekológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo fyziky (v kombinácii)

a ďalších 5 programov

8 programov

Fakulta stredoeurópskych štúdií

 • Predškolská a elementárna pedagogika s vyučovacím jazykom maďarským
 • Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Šport a rekreácia
 • Športová edukológia

a ďalších 13 programov

16 programov

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii)
 • Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)

a ďalších 9 programov

12 programov