Učiteľstvo a šport

19 škôl a fakúlt

Študuj v najväčšej učebni a laboratóriu v jednom – 🌲 v lese! TUZVO

Pedagogická fakulta

 • Edukačné vedy
 • Predškolská a elementárna pedagogika
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Vysoká škola DTI

 • Didaktika technických profesijných predmetov
1 program

Pedagogická fakulta

 • Didaktika cudzích jazykov
 • Didaktika dejepisu
 • Didaktika umelecko-výchovných predmetov

a ďalšie 3 programy

6 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Pedagogická fakulta

 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Špeciálna pedagogika
2 programy

Fakulta ekonómie a informatiky

 • Teória vyučovania matematiky a informatiky
1 program

Pedagogická fakulta

 • Didaktika dejepisu
 • Pedagogika
2 programy

Fakulta stredoeurópskych štúdií

 • Teória vyučovania maďarského jazyka a literatúry
1 program

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Pedagogická fakulta

 • Didaktika anglického jazyka a literatúry
 • Didaktika technických predmetov
 • Pedagogika

a ďalšie 2 programy

5 programov

Prírodovedecká fakulta

 • Teória vyučovania fyziky
 • Teória vyučovania matematiky
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Didaktika hudby
 • Predškolská a elementárna pedagogika
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika
 • Teória jazykového a literárneho vzdelávania
 • Teória prírodovedného vzdelávania
3 programy