Učiteľstvo a šport

3 školy a fakulty

EUBA spúšťa nový profesijne orientovaný študijný program 😍. Prihlás sa do 30. júla!

Fakulta prírodných vied

  • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
  • Učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
  • Učiteľstvo geografie (v kombinácii)

a ďalších 5 programov

8 programov

Pedagogická fakulta

  • Edukačné vedy
  • Manažment a poradenstvo vo výchove a vzdelávaní
  • Predškolská a elementárna pedagogika

a ďalšie 3 programy

6 programov

Filozofická fakulta

  • Trénerstvo
  • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
  • Učiteľstvo filozofie a občianskej náuky (v kombinácii)

a ďalších 9 programov

12 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.