Učiteľstvo odborných predmetov

12 škôl a fakúlt

 💡 Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Fakulta prírodných vied

 • Učiteľstvo praktickej prípravy
 • Učiteľstvo techniky (v kombinácii)
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Edukačné vedy
 • Výchova a vzdelávanie detí, mládeže a dospelých
2 programy

Vysoká škola DTI

 • Didaktika technických profesijných predmetov
 • Učiteľstvo ekonomických predmetov
 • Učiteľstvo praktickej prípravy
 • Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch
4 programy

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta humanitných a prírodných vied

 • Teória vyučovania fyziky
 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo fyziky (v kombinácii)

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta športu

 • Učiteľstvo telesnej výchovy
 • Učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
2 programy

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo dejepisu (v kombinácii)
 • Učiteľstvo estetiky (v kombinácii)

a ďalších 9 programov

12 programov

Fakulta prírodných vied a informatiky

 • Učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii)
1 program

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo praktickej prípravy
1 program

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Prírodovedecká fakulta

 • Teória vyučovania fyziky
 • Teória vyučovania matematiky
2 programy

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo latinského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
3 programy