Učiteľstvo odborných predmetov

12 škôl a fakúlt

EUBA spúšťa nový profesijne orientovaný študijný program 😍. Prihlás sa do 31. júla!

Fakulta prírodných vied a informatiky

 • Učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii)
1 program

Vysoká škola DTI

 • Didaktika technických profesijných predmetov
 • Učiteľstvo ekonomických predmetov
 • Učiteľstvo praktickej prípravy
 • Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch
4 programy

Fakulta prírodných vied

 • Učiteľstvo praktickej prípravy
 • Učiteľstvo techniky (v kombinácii)
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Edukačné vedy
 • Výchova a vzdelávanie detí, mládeže a dospelých
2 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
 • Výtvarná edukácia (v kombinácii)
2 programy

Fakulta humanitných a prírodných vied

 • Teória vyučovania fyziky
 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo fyziky (v kombinácii)

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta športu

 • Učiteľstvo telesnej výchovy
 • Učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
2 programy

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo dejepisu (v kombinácii)
 • Učiteľstvo estetiky (v kombinácii)

a ďalších 8 programov

11 programov

Prírodovedecká fakulta

 • Teória vyučovania fyziky
 • Teória vyučovania fyziky (EN)
 • Teória vyučovania matematiky
3 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
3 programy

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo latinského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
3 programy