Učiteľstvo a šport

29 škôl a fakúlt

Online VEĽTRH ČESKÝCH VŠ od 18.10.2022 do 19.10.2022 Získaj vstupenku ZDARMA

NEWTON University

 • Manažment športu a voľného času
1 program

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, VKI Bratislava

 • Medzinárodné vzťahy a diplomacia - Kultúrna a športová diplomacia
1 program

Fakulta telesnej výchovy a športu

 • Trénerstvo
 • Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy
 • Učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
3 programy

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 • Učiteľstvo deskriptívnej geometrie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
 • Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
 • Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta prírodných vied

 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
 • Učiteľstvo geografie (v kombinácii)

a ďalšie 4 programy

7 programov

Pedagogická fakulta

 • Manažment a poradenstvo vo výchove a vzdelávaní
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
 • Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
3 programy

Vysoká škola DTI

 • Učiteľstvo ekonomických predmetov
1 program

Pedagogická fakulta

 • Logopédia
 • Špeciálna pedagogika
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)

a ďalších 7 programov

10 programov

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo histórie (v kombinácii)

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Filozofická fakulta

 • Pedagogika
 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii)

a ďalších 5 programov

8 programov

Prírodovedecká fakulta

 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo environmentalistiky (v kombinácii)
 • Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
4 programy

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo histórie (v kombinácii)

a ďalších 6 programov

9 programov

Fakulta humanitných a prírodných vied

 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
 • Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
4 programy

Fakulta športu

 • Šport pre zdravie
 • Učiteľstvo telesnej výchovy
 • Učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo dejepisu (v kombinácii)
 • Učiteľstvo estetiky (v kombinácii)

a ďalších 8 programov

11 programov

Pedagogická fakulta

 • Špeciálna pedagogika
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a pedagogika psychosociálne narušených
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo histórie (v kombinácii)

a ďalších 8 programov

11 programov

Fakulta prírodných vied

 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo ekológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo fyziky (v kombinácii)

a ďalších 5 programov

8 programov

Fakulta stredoeurópskych štúdií

 • Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Špeciálna pedagogika, sociálna pedagogika a manažment vzdelávania
 • Šport a rekreácia
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

a ďalších 12 programov

15 programov