Učiteľstvo a šport

7 škôl a fakúlt

Filozofuješ nad študijnými programmi? 🤓💻😎 Aplikovaná informatika by sa hodila! 

NEWTON University

 • Manažment športu a voľného času
1 program

Fakulta telesnej výchovy a športu

 • Trénerstvo
 • Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy
 • Učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 • Teória vyučovania fyziky
 • Teória vyučovania informatiky
 • Učiteľstvo deskriptívnej geometrie (v kombinácii)

a ďalšie 3 programy

6 programov

Pedagogická fakulta

 • Didaktika cudzích jazykov
 • Didaktika dejepisu
 • Didaktika umelecko-výchovných predmetov

a ďalších 15 programov

18 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Filozofická fakulta

 • Pedagogika
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)

a ďalších 7 programov

10 programov

Prírodovedecká fakulta

 • Didaktika biológie
 • Didaktika chémie
 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.