Učiteľstvo a šport

6 škôl a fakúlt

UNIZA  →  Fakulta humanitných vied uzatvára 2. kolo až 31.7.2024, 😊🎓 tak si podaj prihlášku!  

Fakulta telesnej výchovy a športu

 • Sport Sciences
 • Športový manažment
 • Trénerstvo

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 • Teória vyučovania fyziky
 • Teória vyučovania informatiky
 • Učiteľstvo deskriptívnej geometrie (v kombinácii)

a ďalšie 3 programy

6 programov

Pedagogická fakulta

 • Didaktika cudzích jazykov
 • Didaktika dejepisu
 • Didaktika umelecko-výchovných predmetov

a ďalších 17 programov

20 programov

Filozofická fakulta

 • Pedagogika
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)

a ďalšie 4 programy

7 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Prírodovedecká fakulta

 • Didaktika biológie
 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
4 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.