Učiteľstvo pre MŠ

10 škôl a fakúlt

Študuj staviteľstvo na 📐Stavebnej fakulte UNIZA! Pozri sa ako prebiehal virtuálny DOD.

Pedagogická fakulta

 • Edukačné vedy
 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
 • Výchova a vzdelávanie detí, mládeže a dospelých
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2 programy

Filozofická fakulta

 • Športová edukológia
 • Učiteľstvo telesnej výchovy
 • Učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
 • Učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených
 • Predškolská pedagogika
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Predškolská pedagogika a vychovávateľstvo
1 program

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta stredoeurópskych štúdií

 • Predškolská a elementárna pedagogika s vyučovacím jazykom maďarským
1 program

Pedagogická fakulta

 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Didaktika hudby
 • Pedagogika
 • Predškolská a elementárna pedagogika

a ďalšie 4 programy

7 programov

Pedagogická fakulta

 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Predškolská pedagogika
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.