Učiteľstvo pre MŠ

9 škôl a fakúlt

Pokecaj s vybranou VŠ v ČR na online veľtrhu VŠ od 18.10.2022 do 19.10.2022 ZAREGISTRUJ se zdarma

Pedagogická fakulta

 • Edukačné vedy
 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
 • Výchova a vzdelávanie detí, mládeže a dospelých
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2 programy

Filozofická fakulta

 • Športová edukológia
 • Učiteľstvo telesnej výchovy
 • Učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
 • Učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika a vychovávateľstvo
 • Predškolská a elementárna pedagogika
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta stredoeurópskych štúdií

 • Predškolská a elementárna pedagogika s vyučovacím jazykom maďarským
1 program

Pedagogická fakulta

 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Didaktika hudby
 • Pedagogika
 • Predškolská a elementárna pedagogika

a ďalších 5 programov

8 programov

Pedagogická fakulta

 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Predškolská pedagogika
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.