Učiteľstvo pre MŠ

9 škôl a fakúlt

UNIZA  →  Fakulta humanitných vied uzatvára 2. kolo až 31.7.2024, 😊🎓 tak si podaj prihlášku!  

Pedagogická fakulta

 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Edukačné vedy
 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
 • Výchova a vzdelávanie detí, mládeže a dospelých
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2 programy

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo telesnej výchovy
 • Učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
 • Učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo
 • Vedy o športe
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených
 • Predškolská pedagogika
3 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Pedagogická fakulta

 • Predškolská pedagogika a vychovávateľstvo
1 program

Fakulta stredoeurópskych štúdií

 • Predškolská a elementárna pedagogika s vyučovacím jazykom maďarským
1 program

Pedagogická fakulta

 • Didaktika hudby
 • Pedagogika
 • Predškolská a elementárna pedagogika

a ďalšie 4 programy

7 programov

Pedagogická fakulta

 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Preschool pedagogy
2 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.