Učiteľstvo a šport

29 škôl a fakúlt

Filozofuješ nad študijnými programmi? 🤓💻😎 Aplikovaná informatika by sa hodila! 

Fakulta prírodných vied a informatiky

 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo ekológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo fyziky (v kombinácii)

a ďalších 5 programov

8 programov

Filozofická fakulta

 • Lingvodidaktika
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii)

a ďalších 8 programov

11 programov

Vysoká škola DTI

 • Didaktika technických profesijných predmetov
 • Učiteľstvo ekonomických predmetov
 • Učiteľstvo praktickej prípravy
 • Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch
4 programy

NEWTON University

 • Manažment športu a voľného času
1 program

Fakulta telesnej výchovy a športu

 • Trénerstvo
 • Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy
 • Učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)

a ďalšie 3 programy

6 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 • Teória vyučovania fyziky
 • Teória vyučovania informatiky
 • Učiteľstvo deskriptívnej geometrie (v kombinácii)

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta prírodných vied

 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
 • Učiteľstvo geografie (v kombinácii)

a ďalších 5 programov

8 programov

Pedagogická fakulta

 • Edukačné vedy
 • Manažment a poradenstvo vo výchove a vzdelávaní
 • Predškolská a elementárna pedagogika

a ďalšie 3 programy

6 programov

Pedagogická fakulta

 • Didaktika cudzích jazykov
 • Didaktika dejepisu
 • Didaktika umelecko-výchovných predmetov

a ďalších 15 programov

18 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Filozofická fakulta

 • Pedagogika
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)

a ďalších 7 programov

10 programov

Prírodovedecká fakulta

 • Didaktika biológie
 • Didaktika chémie
 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)

a ďalšie 2 programy

5 programov

Filozofická fakulta

 • Športová edukológia
 • Trénerstvo
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)

a ďalších 10 programov

13 programov

Fakulta humanitných a prírodných vied

 • Teória vyučovania fyziky
 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo fyziky (v kombinácii)

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta športu

 • Špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách
 • Šport pre zdravie
 • Športová edukológia

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Filozofická fakulta

 • Učiteľský základ
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo dejepisu (v kombinácii)

a ďalších 9 programov

12 programov

Pedagogická fakulta

 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených
 • Predškolská pedagogika

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta ekonómie a informatiky

 • Teória vyučovania matematiky a informatiky
1 program

Pedagogická fakulta

 • Didaktika dejepisu
 • Pedagogika
 • Predškolská pedagogika a vychovávateľstvo

a ďalších 11 programov

14 programov

Fakulta stredoeurópskych štúdií

 • Predškolská a elementárna pedagogika s vyučovacím jazykom maďarským
 • Teória vyučovania maďarského jazyka a literatúry
 • Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Didaktika anglického jazyka a literatúry
 • Didaktika technických predmetov
 • Pedagogika

a ďalších 21 programov

24 programov