Učiteľstvo a šport

25 škôl a fakúlt

Študuj staviteľstvo na 📐Stavebnej fakulte UNIZA! Pozri sa ako prebiehal virtuálny DOD.

Fakulta prírodných vied a informatiky

 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo ekológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo fyziky (v kombinácii)

a ďalších 5 programov

8 programov

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii)
 • Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)

a ďalších 7 programov

10 programov

Vysoká škola DTI

 • Učiteľstvo praktickej prípravy
 • Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch
2 programy

Fakulta telesnej výchovy a športu

 • Trénerstvo
 • Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy
 • Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii
3 programy

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 • Učiteľstvo deskriptívnej geometrie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
 • Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
 • Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta prírodných vied

 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
 • Učiteľstvo geografie (v kombinácii)

a ďalších 5 programov

8 programov

Pedagogická fakulta

 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
 • Výchova a vzdelávanie detí, mládeže a dospelých
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Sociálna práca
 • Špeciálna pedagogika

a ďalších 9 programov

12 programov

Filozofická fakulta

 • Pedagogika
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)

a ďalšie 4 programy

7 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Prírodovedecká fakulta

 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
3 programy

Filozofická fakulta

 • Trénerstvo
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo filozofie a občianskej náuky (v kombinácii)

a ďalších 8 programov

11 programov

Fakulta humanitných a prírodných vied

 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
 • Učiteľstvo geografie (v kombinácii)

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta športu

 • Špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách
 • Šport pre zdravie
 • Učiteľstvo telesnej výchovy
 • Učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
4 programy

Filozofická fakulta

 • Učiteľský základ
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo dejepisu (v kombinácii)

a ďalších 9 programov

12 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Pedagogická fakulta

 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených
 • Špeciálna pedagogika
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Predškolská pedagogika a vychovávateľstvo
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)

a ďalších 8 programov

11 programov

Fakulta stredoeurópskych štúdií

 • Predškolská a elementárna pedagogika s vyučovacím jazykom maďarským
 • Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Špeciálna pedagogika, vychovávateľstvo a manažment vzdelávania
 • Šport a rekreácia

a ďalších 12 programov

15 programov

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)

a ďalšie 3 programy

6 programov

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika
 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých

a ďalších 15 programov

18 programov