Učiteľstvo a šport

25 škôl a fakúlt

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Fakulta humanitných a prírodných vied

 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo ekológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo fyziky (v kombinácii)

a ďalších 6 programov

9 programov

Fakulta telesnej výchovy a športu

 • Kondičné trénerstvo
 • Kondičné trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy
 • Šport pre zdravie

a ďalších 5 programov

8 programov

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 • Učiteľstvo deskriptívnej geometrie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
 • Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
 • Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
4 programy

Vysoká škola DTI

 • Učiteľstvo praktickej prípravy
 • Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Pedagogická fakulta

 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)

a ďalších 16 programov

19 programov

Filozofická fakulta

 • Muzeológia - pedagogika
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii)

a ďalších 6 programov

9 programov

Prírodovedecká fakulta

 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo environmentalistiky (v kombinácii)
 • Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
4 programy

Fakulta športu

 • Špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách
 • Šport a zdravie
 • Učiteľstvo telesnej výchovy
 • Učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
4 programy

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo dejepisu (v kombinácii)

a ďalších 14 programov

17 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Pedagogická fakulta

 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených
 • Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika a vychovávateľstvo
 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)

a ďalších 10 programov

13 programov

Fakulta prírodných vied

 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo ekológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo fyziky (v kombinácii)

a ďalších 5 programov

8 programov

Fakulta stredoeurópskych štúdií

 • Predškolská a elementárna pedagogika s vyučovacím jazykom maďarským
 • Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Šport a rekreácia
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

a ďalších 11 programov

14 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii)
 • Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)

a ďalších 9 programov

12 programov

Fakulta prírodných vied

 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
 • Učiteľstvo geografie (v kombinácii)

a ďalších 5 programov

8 programov

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika - vychovávateľstvo
 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Predškolská a elementárna pedagogika (2014)

a ďalších 7 programov

10 programov

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)

a ďalšie 3 programy

6 programov

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika
 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín

a ďalších 17 programov

20 programov

Teologická fakulta v Košiciach

 • Náuka o rodine
 • Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
 • Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)

a ďalšie 3 programy

6 programov