Učiteľstvo pre 1. st. ZŠ

14 škôl a fakúlt

🍀 Zavŕtaj sa do umenia, drevárstva, dizajnu, ekonómie, drevených stavieb, či bezpečnostných vied! TUZVO

Pedagogická fakulta

 • Edukačné vedy
 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
 • Výchova a vzdelávanie detí, mládeže a dospelých
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
 • Výtvarná edukácia (v kombinácii)
2 programy

Filozofická fakulta

 • Športová edukológia
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)

a ďalších 6 programov

9 programov

Pedagogická fakulta

 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a pedagogika psychosociálne narušených
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Pedagogická fakulta

 • Didaktika dejepisu
 • Pedagogika
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
3 programy

Fakulta stredoeurópskych štúdií

 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským
1 program

Pedagogická fakulta

 • Didaktika hudby
 • Pedagogika
 • Predškolská a elementárna pedagogika

a ďalších 16 programov

19 programov

Teologická fakulta v Košiciach

 • Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby
 • Učiteľstvo náboženskej výchovy
2 programy

Fakulta humanitných vied

 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu
1 program

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika
 • Pedagogika výtvarného umenia
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
3 programy

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
 • Učiteľstvo histórie (v kombinácii)

a ďalšie 3 programy

6 programov