Učiteľstvo pre 1. st. ZŠ

13 škôl a fakúlt

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Pedagogická fakulta

 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených
 • Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín

a ďalšie 2 programy

5 programov

Pedagogická fakulta

 • Didaktika dejepisu
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2 programy

Fakulta stredoeurópskych štúdií

 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským
1 program

Fakulta prírodných vied

 • Teória vyučovania matematiky
 • Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Pedagogická fakulta

 • Didaktika hudobného umenia (2014)
 • Didaktika výtvarného umenia
 • Pedagogika

a ďalších 11 programov

14 programov

Pedagogická fakulta

 • Didaktika hudby
 • Pedagogika
 • Predškolská a elementárna pedagogika

a ďalších 19 programov

22 programov

Teologická fakulta v Košiciach

 • Náuka o rodine
 • Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
 • Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta humanitných vied

 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
 • Učiteľstvo výchovy k občianstvu
 • učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
4 programy

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
 • Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika
 • Pedagogika výtvarného umenia
 • Školská pedagogika
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
4 programy

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)

a ďalších 7 programov

10 programov

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
 • Učiteľstvo histórie (v kombinácii)

a ďalšie 3 programy

6 programov