Učiteľstvo a šport

21 škôl a fakúlt

Začni študovať Softwarový vývoj alebo Business management z pohodlia domova. Študuj na Unicorn University  

Pedagogická fakulta

 • Didaktika anglického jazyka a literatúry
 • Didaktika anglického jazyka a literatúry (EN)
 • Didaktika technických predmetov

a ďalších 12 programov

15 programov

Filozofická fakulta

 • Lingvodidaktika
 • Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
 • Učiteľstvo histórie (v kombinácii)

a ďalšie 2 programy

5 programov

Vysoká škola DTI

 • Didaktika technických profesijných predmetov
 • Učiteľstvo ekonomických predmetov
 • Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch
3 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Pedagogická fakulta

 • Edukačné vedy
 • Manažment a poradenstvo vo výchove a vzdelávaní
 • Predškolská a elementárna pedagogika

a ďalšie 2 programy

5 programov

Pedagogická fakulta

 • Didaktika cudzích jazykov
 • Didaktika dejepisu
 • Didaktika umelecko-výchovných predmetov

a ďalších 9 programov

12 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Filozofická fakulta

 • Trénerstvo
 • Učiteľstvo telesnej výchovy
 • Učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo
 • Vedy o športe
4 programy

Fakulta športu

 • Špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách
 • Šport pre zdravie
 • Športová edukológia
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených
 • Predškolská pedagogika

a ďalšie 3 programy

6 programov

Pedagogická fakulta

 • Didaktika dejepisu
 • Pedagogika
 • Predškolská pedagogika a vychovávateľstvo
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
4 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta stredoeurópskych štúdií

 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským
1 program

Prírodovedecká fakulta

 • Teória vyučovania fyziky
 • Teória vyučovania fyziky (EN)
 • Teória vyučovania matematiky
3 programy

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)

a ďalšie 3 programy

6 programov

Pedagogická fakulta

 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
 • Učiteľstvo hudobného umenia
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika
 • Pedagogy
 • Predškolská a elementárna pedagogika

a ďalších 6 programov

9 programov