Učiteľstvo a šport

22 škôl a fakúlt

Chceš si rozšíriť vedomosti, dovzdelať sa a vzdelávať ostatných? ✨ Študuj učiteľstvo u nás!

Filozofická fakulta

 • Lingvodidaktika
 • Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2 programy

Vysoká škola DTI

 • Didaktika technických profesijných predmetov
 • Učiteľstvo ekonomických predmetov
 • Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch
3 programy

NEWTON University

 • Manažment športu a voľného času
1 program

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Pedagogická fakulta

 • Edukačné vedy
 • Manažment a poradenstvo vo výchove a vzdelávaní
 • Predškolská a elementárna pedagogika

a ďalšie 2 programy

5 programov

Pedagogická fakulta

 • Didaktika cudzích jazykov
 • Didaktika dejepisu
 • Didaktika umelecko-výchovných predmetov

a ďalších 8 programov

11 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Filozofická fakulta

 • Športová edukológia
 • Trénerstvo
 • Učiteľstvo telesnej výchovy
 • Učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo
4 programy

Fakulta športu

 • Špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách
 • Šport pre zdravie
 • Športová edukológia
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených
 • Predškolská pedagogika

a ďalšie 3 programy

6 programov

Pedagogická fakulta

 • Didaktika dejepisu
 • Pedagogika
 • Predškolská pedagogika a vychovávateľstvo
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta stredoeurópskych štúdií

 • Teória vyučovania maďarského jazyka a literatúry
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Didaktika anglického jazyka a literatúry
 • Didaktika technických predmetov
 • Pedagogika

a ďalších 11 programov

14 programov

Prírodovedecká fakulta

 • Teória vyučovania fyziky
 • Teória vyučovania matematiky
2 programy

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)

a ďalšie 3 programy

6 programov

Pedagogická fakulta

 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
 • Učiteľstvo hudobného umenia
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika
 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Predškolská pedagogika

a ďalších 5 programov

8 programov