Učiteľstvo a šport

20 škôl a fakúlt

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Fakulta humanitných a prírodných vied

 • Sociálna pedagogika
 • Teória vyučovania fyziky
 • Učiteľstvo praktickej prípravy
 • Vychovávateľstvo
4 programy

Fakulta telesnej výchovy a športu

 • Kondičné trénerstvo
 • Organizácia a riadenie športu
 • Športová edukológia

a ďalšie 3 programy

6 programov

Vysoká škola DTI

 • Didaktika technických profesijných predmetov
 • Učiteľstvo ekonomických predmetov
 • Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)

a ďalších 12 programov

15 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta športu

 • Špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách
 • Šport a zdravie
 • Šport pre zdravie
 • Športová edukológia
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených
 • Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín

a ďalšie 3 programy

6 programov

Pedagogická fakulta

 • Didaktika dejepisu
 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
3 programy

Fakulta stredoeurópskych štúdií

 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským
1 program

Pedagogická fakulta

 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Športová edukológia
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

a ďalšie 3 programy

6 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii)
 • Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)

a ďalšie 4 programy

7 programov

Fakulta prírodných vied

 • Didaktika geografie
 • Teória vyučovania fyziky
 • Teória vyučovania matematiky

a ďalšie 2 programy

5 programov

Pedagogická fakulta

 • Didaktika hudobného umenia (2014)
 • Didaktika výtvarného umenia
 • Pedagogika - vychovávateľstvo

a ďalších 9 programov

12 programov

Prírodovedecká fakulta

 • Teória vyučovania fyziky
 • Teória vyučovania matematiky
2 programy

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika
 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín

a ďalšie 3 programy

6 programov

Teologická fakulta v Košiciach

 • Náuka o rodine
 • Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby
2 programy

Fakulta humanitných vied

 • Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
 • učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika
 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Predškolská pedagogika

a ďalšie 3 programy

6 programov

Filozofická fakulta

 • Rekreológia
 • Športová humanistika (2014)
 • Športová kinantropológia

a ďalšie 2 programy

5 programov