Neučiteľská pedagogika

12 škôl a fakúlt

Hľadáš výšku, kam si ešte môžeš podať prihlášku? Vysoká škola DTI na Teba čaká s otvorenou náručou 😃!

Pedagogická fakulta

 • Didaktika anglického jazyka a literatúry
 • Didaktika anglického jazyka a literatúry (EN)
 • Didaktika technických predmetov

a ďalších 8 programov

11 programov

Pedagogická fakulta

 • Edukačné vedy
 • Manažment a poradenstvo vo výchove a vzdelávaní
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

a ďalšie 2 programy

5 programov

Pedagogická fakulta

 • Didaktika cudzích jazykov
 • Didaktika dejepisu
 • Didaktika umelecko-výchovných predmetov

a ďalšie 4 programy

7 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Filozofická fakulta

 • Pedagogika
 • Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených
1 program

Pedagogická fakulta

 • Didaktika dejepisu
 • Pedagogika
 • Učiteľstvo katechetiky (v kombinácii)
3 programy

Fakulta stredoeurópskych štúdií

 • Predškolská a elementárna pedagogika s vyučovacím jazykom maďarským
 • Teória vyučovania maďarského jazyka a literatúry
2 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Pedagogická fakulta

 • Didaktika hudby
 • Pedagogika
 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika
 • Pedagogy
 • Predškolská a elementárna pedagogika

a ďalšie 3 programy

6 programov