Neučiteľská pedagogika

11 škôl a fakúlt

Rozmanitý výber neučitelských 💬, ale aj učitelských 📙🧐 programov nájdeš na TU!

Pedagogická fakulta

 • Didaktika anglického jazyka a literatúry
 • Didaktika technických predmetov
 • Pedagogika

a ďalších 7 programov

10 programov

Pedagogická fakulta

 • Edukačné vedy
 • Manažment a poradenstvo vo výchove a vzdelávaní
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

a ďalšie 2 programy

5 programov

Pedagogická fakulta

 • Didaktika cudzích jazykov
 • Didaktika dejepisu
 • Didaktika umelecko-výchovných predmetov

a ďalšie 4 programy

7 programov

Filozofická fakulta

 • Pedagogika
 • Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
2 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Pedagogická fakulta

 • Predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených
1 program

Pedagogická fakulta

 • Didaktika dejepisu
 • Pedagogika
 • Učiteľstvo katechetiky (v kombinácii)
3 programy

Fakulta stredoeurópskych štúdií

 • Predškolská a elementárna pedagogika s vyučovacím jazykom maďarským
 • Teória vyučovania maďarského jazyka a literatúry
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Didaktika hudby
 • Pedagogika
 • Predškolská a elementárna pedagogika
3 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika
 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo

a ďalšie 2 programy

5 programov