Neučiteľská pedagogika

11 škôl a fakúlt

Staň sa odborníkom na sociálnu a zdravotnú starostlivosť, 🏥💉💊 poď študovať k nám FSVaZ!  

Pedagogická fakulta

 • Didaktika anglického jazyka a literatúry
 • Didaktika technických predmetov
 • Pedagogika

a ďalších 7 programov

10 programov

Pedagogická fakulta

 • Edukačné vedy
 • Manažment a poradenstvo vo výchove a vzdelávaní
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
 • Výchova a vzdelávanie detí, mládeže a dospelých
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Didaktika cudzích jazykov
 • Didaktika dejepisu
 • Didaktika umelecko-výchovných predmetov

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Pedagogická fakulta

 • Predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených
1 program

Pedagogická fakulta

 • Didaktika dejepisu
 • Pedagogika
2 programy

Fakulta stredoeurópskych štúdií

 • Teória vyučovania maďarského jazyka a literatúry
1 program

Pedagogická fakulta

 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
2 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika
 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo

a ďalšie 2 programy

5 programov