Neučiteľská pedagogika

10 škôl a fakúlt

U nás môžeš okrem prírodných vied 🌿 študovať aj informatiku 💻, tak si vyber tu!

Pedagogická fakulta

 • Didaktika anglického jazyka a literatúry
 • Didaktika technických predmetov
 • Pedagogika

a ďalšie 2 programy

5 programov

Pedagogická fakulta

 • Didaktika cudzích jazykov
 • Didaktika dejepisu
 • Didaktika umelecko-výchovných predmetov

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Pedagogická fakulta

 • Didaktika dejepisu
 • Pedagogika
2 programy

Fakulta stredoeurópskych štúdií

 • Teória vyučovania maďarského jazyka a literatúry
1 program

Pedagogická fakulta

 • Didaktika hudby
 • Predškolská a elementárna pedagogika
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika
 • Teória jazykového a literárneho vzdelávania
 • Teória prírodovedného vzdelávania
3 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.