Neučiteľská pedagogika

4 školy a fakulty

U nás môžeš okrem prírodných vied 🌿 študovať aj informatiku 💻, tak si vyber tu!

Pedagogická fakulta

  • Didaktika anglického jazyka a literatúry
  • Didaktika technických predmetov
  • Pedagogika

a ďalších 7 programov

10 programov

Fakulta stredoeurópskych štúdií

  • Predškolská a elementárna pedagogika s vyučovacím jazykom maďarským
  • Teória vyučovania maďarského jazyka a literatúry
2 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.