Učiteľstvo a šport

28 škôl a fakúlt

EUBA spúšťa nový profesijne orientovaný študijný program 😍. Prihlás sa do 30. júla!

Pedagogická fakulta

 • Didaktika anglického jazyka a literatúry
 • Didaktika anglického jazyka a literatúry (EN)
 • Didaktika technických predmetov

a ďalších 22 programov

25 programov

Fakulta prírodných vied a informatiky

 • Teória vyučovania chémie
 • Teória vyučovania matematiky
 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)

a ďalších 7 programov

10 programov

Filozofická fakulta

 • Lingvodidaktika
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii)

a ďalších 8 programov

11 programov

Fakulta humanitných vied

 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu
1 program

Fakulta telesnej výchovy a športu

 • Sport Sciences
 • Športový manažment
 • Trénerstvo

a ďalšie 4 programy

7 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 • Teória vyučovania fyziky
 • Teória vyučovania informatiky
 • Učiteľstvo deskriptívnej geometrie (v kombinácii)

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta prírodných vied

 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
 • Učiteľstvo geografie (v kombinácii)

a ďalších 5 programov

8 programov

Pedagogická fakulta

 • Edukačné vedy
 • Manažment a poradenstvo vo výchove a vzdelávaní
 • Predškolská a elementárna pedagogika

a ďalšie 3 programy

6 programov

Pedagogická fakulta

 • Didaktika cudzích jazykov
 • Didaktika dejepisu
 • Didaktika umelecko-výchovných predmetov

a ďalších 17 programov

20 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Filozofická fakulta

 • Pedagogika
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)

a ďalšie 4 programy

7 programov

Prírodovedecká fakulta

 • Didaktika biológie
 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
4 programy

Filozofická fakulta

 • Trénerstvo
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo filozofie a občianskej náuky (v kombinácii)

a ďalších 9 programov

12 programov

Fakulta humanitných a prírodných vied

 • Teória vyučovania fyziky
 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo fyziky (v kombinácii)

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta športu

 • Špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách
 • Šport pre zdravie
 • Športová edukológia

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo dejepisu (v kombinácii)
 • Učiteľstvo estetiky (v kombinácii)

a ďalších 8 programov

11 programov

Pedagogická fakulta

 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených
 • Predškolská pedagogika

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta ekonómie a informatiky

 • Teória vyučovania matematiky a informatiky
1 program

Pedagogická fakulta

 • Didaktika dejepisu
 • Pedagogika
 • Predškolská pedagogika a vychovávateľstvo

a ďalších 11 programov

14 programov

Fakulta stredoeurópskych štúdií

 • Predškolská a elementárna pedagogika s vyučovacím jazykom maďarským
 • Teória vyučovania maďarského jazyka a literatúry
 • Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským
4 programy

Prírodovedecká fakulta

 • Teória vyučovania fyziky
 • Teória vyučovania fyziky (EN)
 • Teória vyučovania matematiky

a ďalších 5 programov

8 programov