Učiteľstvo a šport

31 škôl a fakúlt

Online VEĽTRH ČESKÝCH VŠ od 18.10.2022 do 19.10.2022 ZAREGISTRUJ se včas a zdarma

Fakulta stredoeurópskych štúdií

 • Predškolská a elementárna pedagogika s vyučovacím jazykom maďarským
 • Teória vyučovania maďarského jazyka a literatúry
 • Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Didaktika anglického jazyka a literatúry
 • Didaktika technických predmetov
 • Pedagogika

a ďalších 21 programov

24 programov

Filozofická fakulta

 • Lingvodidaktika
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii)

a ďalších 8 programov

11 programov

Prírodovedecká fakulta

 • Teória vyučovania fyziky
 • Teória vyučovania matematiky
 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)

a ďalších 5 programov

8 programov

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo histórie (v kombinácii)

a ďalšie 4 programy

7 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Pedagogická fakulta

 • Didaktika hudby
 • Liečebná pedagogika
 • Pedagogika

a ďalších 22 programov

25 programov

Fakulta humanitných vied

 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu
1 program

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika
 • Pedagogika výtvarného umenia
 • Predškolská a elementárna pedagogika

a ďalších 21 programov

24 programov

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
 • Učiteľstvo histórie (v kombinácii)

a ďalšie 4 programy

7 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.