O nás

Realizuje vysokoškolské vzdelávanie v oblasti životného prostredia a medzinárodných vzťahov na všetkých troch stupňoch štúdia v dennej aj externej forme. Vďaka moderným technológiám prebieha výučba formou paralelného rozvrhu, keď je možné využívať interaktívne vyučovanie podľa vlastného výberu na pracoviskách v Skalici alebo Košiciach.

Uplatnenie

Absolventi sa uplatnia v organizáciách zaoberajúcich sa životným prostredím, v nižšom a strednom manažmente, vzdelávacích inštitúciách, v oblasti regionálneho rozvoja, v treťom sektore či na rôznych asistentských a exekutívnych funkciách v štátnych orgánoch, ktoré sa orientujú na medzinárodné vzťahy.

Kde nás nájdeš

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

Kráľovská 386/11
909 01 Skalica

Kontakt

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

Kráľovská 386/11
909 01 Skalica