O nás

Cieľom vysokej školy je príprava odborníkov pre verejnú správu a regionálny rozvoj, ktorí budú reflektovať na aktuálne trendy. Okrem výučby vo všetkých troch stupňoch štúdia v dennej a externej forme realizuje výskum v oblasti ekonomiky, štátnej správy, samosprávy a podnikania, čím zároveň vytvára pracovné miesta pre ďalších vedecko-pedagogických pracovníkov.

Kde nás nájdeš

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy

Furdekova 16
851 04 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Kontakt

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy

Furdekova 16
851 04 Bratislava