O nás

Cieľom vysokej školy je príprava odborníkov pre verejnú správu a regionálny rozvoj, ktorí budú reflektovať na aktuálne trendy. Okrem výučby vo všetkých troch stupňoch štúdia v dennej a externej forme realizuje výskum v oblasti ekonomiky, štátnej správy, samosprávy a podnikania, čím zároveň vytvára pracovné miesta pre ďalších vedecko-pedagogických pracovníkov.

Uplatnenie

Absolventi sa uplatňujú v oblasti verejnej správy a manažmentu malých a stredných podnikov, kde sú schopní riešiť rozvojové problémy jednotlivých regiónov, tiež sa uplatnia v operatívnom, strategickom a taktickom manažmente malých a stredných podnikov a v mnohých ďalších oblastiach.

Web

Kde nás nájdeš

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy

Furdekova 16
851 04 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Aktuality

Kontakt

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy

Furdekova 16
851 04 Bratislava