Slovenský jazyk a literatúra - čtenárský deník

Slovenský romantizmus

„Pravde žil som, krivdu bil som, národ verne svoj ľúbil som, to jediná moja vina a okrem nej žiadna iná.“- z básne Branko ZNAKY SLOVENSKÉHO ROMANTIZMU odklon od antiky, návrat k slovenským žánrom ľudový hrdina (vidiecky pôvod) námety z minulosti na podporu národnej hrdosti kontrasty hlavne lyrika, balada, pieseň spojenie s prírodov sylabický verš SAMO CHALÚPKA patrí medzi najstarších štúrovcov …

čítajte viac

Baroko

BAROKO 16.-18.storočie→Ta­liansko, Španielsko-strediská katolíckej moci šíri sa z Talianska a Španielska znova odklon od pozemského ku nadpozemskému (transcendentnému) silný vplyv predošlej etapy→racionalizmus + súčastný vplyv náboženstiev-chaos, nerozhodnosť-plné protikladov: realita↔nereál­ne(symboli) strach zo smrti↔myšlienky na večnosť túžba po živote↔prežívanie svetskej radosti perla nepravidelnej formy, nepravidelného tvaru pompéznosť (krivky, anjelikovia, točenie, krútenie stĺpov) dynamika v architektúre a literatúre znaky baroka: -pompéznosť, …

čítajte viac

Staroveká antická literatúra

antika→pochádza z latinského slova starobylosť, starý vek obdobie s veľmi rozvinutou kultúrou, orientovalo sa na pozemský život a na kalokagatiu kalokagatia: harmónia tela a duše-Adonis-synbol krásy → aplikácia na Achilesa- udatný, krásny, chcel odhaliť pravdu,spravo­dlivosť porovnanie sumerský staroveký epos a antický: SUMERSKÝ propozícia-stručné oboznámenie s dejom invokácia-vzívanie múz a bokov postavenie postáv opis bohov, zásahy bohov, epizodickoť záver –ponaučenie ANTICKÝ …

čítajte viac

Gramatika – rozdelenie hlások, administratývny štýl

ADMINISTRATÝVNY ŠTÝL numerickosť nasýtený informáciami prestnosť stručnosť šablónovitosť správa → informácie o tom čo bolo oznam → informácie o tom čo bude uplatňuje sa informačný slohový postup ROZDELENIE HLÁSOK samohlásky: krátke→ a, ä, e, i, o, u, y dlhé → á, é, í, ó, ú, ý dvojhlásky: ia, ie, iu, ô spoluhlásky podľa pravopisu: tvrdé → h, …

čítajte viac

Stredoveká orientálna literatúra

Orientálne literatúry: sú súhrnom písomníctva najstarších ázijských a severoafrických civilizácií zbierka anonymných rozprávok „Tisíc a jedna noc“ arabský pôvod, indický pôvod, perský pôvod Sumerská lit. najstarší literárny žáner zaznamenaný klinovým písmom na kamenných tabuľiach, toto písmo vymysleli Sumeri → „Epos o Gilgamešovi“ Indická lit. → „Máhábnáváta“ „Rámajána“ Staroegyptská lit. → piesne, básne, hymny na oslavu faraónov …

čítajte viac

Humanizmus a renesancia

H a R vystrieda stredovek ZNAKY racionalizmus-apel na rozum individualizmus-dôraz na význam jednotlivca senzualizmus-dôraz na zmyslové poznanie do popredia človek H → „humanus“-ľudský R → „renaissance“ znovuzrodenie pôvodne z antiky H a R: dôraz na rozum, poriadok, rôzne objavy (vynálezy), vznik miest-meštianstva, rozvoj výroby, obchodov, protifeudalistické hnutia, tvorba kapitalizmu-oslabená cirkev, obrad od nadpozemského k pozemskému životu, umelci …

čítajte viac

Romantizmus, Viktor Hugo

ROMANTIZMUS spája sa s barokom únik od reality, príklon k nadreálnosti sloboda umelcov v tvorbe, odmieta poriadok, pravidlá – SYNKRETIZMUS prechod od feudalizmu ku kapitalizmu FR buržoázna revolúcia, hospodárske, politické, sociálne zmeny, industrializácia chudoba, ponižovanie, vykorisťovaie v spoločnosti HESLO: sloboda, rovnosť, bratstvo hrdina žijúci na pokraji sna a stanoví si svoje ideály a je ochotný ísť za týmito cieľmi, uprednostňuje …

čítajte viac

Janko Kráľ

melancholický, skeptický, uzavretý zo života sa vie veľmi málo, nevie sa ani kde je pochovaný z BA lýcea bol na čele odchodu za svojho učiteľa, ktorého vyhodili, k tejto udalosti napísal báseň „Buna Bratislavská“-o odchode 21 študentov, prešli na Levočské lýceum pripravil podklady na časopis TATRÍN chodil a burcoval ľudí s Rotaridesom, dávali ľudom rady, aby odmietali chodiť drieť na panské …

čítajte viac

Ján Botto

V tom čase boli v mestách na strednom Slovensku významné aktivity: Martin-Matica Slovenská Liptovský Mikuláš-žiadosti Slovenského národa, memorandum, spolok TATRIN, vyvíjala sa dráma (ochotnícke centrum) Štúr- vodca a jazykovedec, „Nárečia Slovenskô a potreba písania v tomto nárečí“ Jozef Miloslav Urban- jazykovedec Sládkovič- jediný sa vyznal z citov k žene štúrovci- národné akcie, Štúr rečnil na Uhorskom sneme, na Devíne prijali …

čítajte viac

Gramatika – epifora, epanostrofa, vid, hovorový štýl

epifora-opakovanie na konci vety epanastrofa-opakovanie aj na začiatku a aj na konci vety jazykový štýl, kde sa dá použiť všetko zo slovnej zásoby – HOVOROVÝ hovorový štýl používa sa v súkromnom styku používjú sa nárečové slová a nespisovná výslovnosť vety sú krátke a často nedokončené má aj monologické prejavy – vtipy, rozprávanie príbehu, anekdoty, opis, úvaha Jazykové prostriedky: hovorové a …

čítajte viac