Veterinárne lekárstvo

2 školy a fakulty

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

  • Hygiena chovu zvierat a životné prostredie
  • Hygiena potravín
  • Imunológia

a ďalších 11 programov

14 programov