Banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.