Kultúra a umenie

35 škôl a fakúlt

Fakulta dramatických umení

 • Divadelná dramaturgia a réžia
 • Divadelné umenie
 • Filmová a televízna réžia a scenáristika
 • Herectvo
4 programy

Fakulta výtvarných umení

 • Divadelná dramaturgia a réžia
 • Grafika
 • Intermédiá - digitálne médiá - audiovizuálne médiá

a ďalšie 3 programy

6 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta aplikovaných jazykov

 • Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia
1 program

Filozofická fakulta

 • Kultúrne dedičstvo
 • Mediálne štúdiá
 • Učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii)

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta umení

 • Dizajn
 • Voľné výtvarné umenie
2 programy

Drevárska fakulta

 • Dizajn nábytku a bývania
 • Dizajn nábytku a interiéru
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Filozofická fakulta

 • Dejiny a teória umenia
 • Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry
2 programy

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 • Počítačová grafika a geometria
 • Počítačová grafika a geometria (konverzný program)
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Hudba a zvukový dizajn
 • Pedagogika hudobného a hudobno-dramatického umenia
 • Učiteľstvo hudobného umenia

a ďalšie 4 programy

7 programov

Filozofická fakulta

 • Editorstvo a vydavateľská prax
 • Hudobná a tanečná folkloristika
 • Kulturológia

a ďalších 7 programov

10 programov

Pedagogická fakulta

 • Činoherní režie
 • Didaktika hudobného umenia (2014)
 • Didaktika výtvarného umenia

a ďalších 9 programov

12 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta masmediálnej komunikácie

 • Aplikované mediálne štúdiá
 • Marketingová komunikácia
 • Masmediálna komunikácia

a ďalšie 2 programy

5 programov

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk a literatúra
 • Editorstvo a vydavateľská prax
2 programy

Divadelná fakulta

 • Bábkarská tvorba
 • Divadelná dramaturgia a dramatická tvorba
 • Divadelná réžia

a ďalších 5 programov

8 programov

Hudobná a tanečná fakulta

 • Cirkevná hudba
 • Klávesové nástroje
 • Komorná hra

a ďalších 5 programov

8 programov

Filmová a televízna fakulta

 • Animovaná tvorba
 • Audiovizuálne štúdiá
 • Herný dizajn

a ďalšie 4 programy

7 programov