Kultúra a umenie

21 škôl a fakúlt

EUBA spúšťa nový profesijne orientovaný študijný program 😍. Prihlás sa do 30. júla!

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika hudobného a hudobno-dramatického umenia
1 program

Filozofická fakulta

 • Kulturológia
 • Teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Didaktika cudzích jazykov
 • Didaktika umelecko-výchovných predmetov
2 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Filozofická fakulta

 • Kultúry a náboženstvá sveta
 • Literárna veda
 • Slovenská literatúra
3 programy

Fakulta dramatických umení

 • Divadelné umenie
 • Filmová a televízna réžia a scenáristika
2 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Drevárska fakulta

 • Dizajn nábytku a bývania
1 program

Filozofická fakulta

 • Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry
1 program

Fakulta masmediálnej komunikácie

 • Marketingová komunikácia
 • Masmediálna komunikácia
 • Mediálne a informačné kompetencie
 • Teória digitálnych hier
4 programy

Divadelná fakulta

 • Divadelné umenie
 • Teória divadla, filmu a hudby
2 programy

Hudobná a tanečná fakulta

 • Hudobné a tanečné umenie
 • Teória divadla, filmu a hudby
2 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Filmová a televízna fakulta

 • Filmové umenie a multimédia
 • Teória divadla, filmu a hudby
2 programy

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

 • Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry
 • Výtvarné umenie
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Teória jazykového a literárneho vzdelávania
1 program