Kultúra a umenie

23 škôl a fakúlt

6x najlepšie hodnotená VŠ v ČR. Individuálny prístup, prax. Študujte na NEWTON University.

Pedagogická fakulta

 • Didaktika cudzích jazykov
 • Didaktika umelecko-výchovných predmetov
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Filozofická fakulta

 • Kultúry a náboženstvá sveta
 • Literárna veda
 • Slovenská literatúra
3 programy

Fakulta dramatických umení

 • Divadelné umenie
 • Filmová a televízna réžia a scenáristika
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Filozofická fakulta

 • Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry
1 program

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika hudobného a hudobno-dramatického umenia
1 program

Filozofická fakulta

 • Kulturológia
 • Teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr
2 programy

Fakulta masmediálnej komunikácie

 • Marketingová komunikácia
 • Masmediálna komunikácia
 • Mediálne a informačné kompetencie
 • Teória digitálnych hier
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Divadelná fakulta

 • Bábkarská tvorba
 • Divadelná réžia a dramaturgia
 • Divadelná scénografia

a ďalšie 3 programy

6 programov

Hudobná a tanečná fakulta

 • Klávesové nástroje
 • Skladba a dirigovanie
 • Spev

a ďalšie 3 programy

6 programov

Filmová a televízna fakulta

 • Filmové umenie a multimédia
 • Teória divadla, filmu a hudby
2 programy

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

 • Architektonická tvorba
 • Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry
 • Dizajn

a ďalšie 2 programy

5 programov