Kultúra a umenie

23 škôl a fakúlt

Filozofuješ nad študijnými programmi? 🤓💻😎 Aplikovaná informatika by sa hodila! 

Filozofická fakulta

 • Kulturológia
 • Riadenie kultúry a turizmu
 • Teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Pedagogická fakulta

 • Didaktika cudzích jazykov
 • Didaktika umelecko-výchovných predmetov
2 programy

Filozofická fakulta

 • Kultúry a náboženstvá sveta
 • Literárna veda
 • Slovenská literatúra
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Filozofická fakulta

 • Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry
1 program

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika hudobného a hudobno-dramatického umenia
1 program

Fakulta masmediálnej komunikácie

 • Marketingová komunikácia
 • Masmediálna komunikácia
 • Mediálne a informačné kompetencie
 • Teória digitálnych hier
4 programy

Divadelná fakulta

 • Divadelné umenie
 • Teória divadla, filmu a hudby
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Hudobná a tanečná fakulta

 • Hudobné a tanečné umenie
 • Tanečné umenie
 • Teória divadla, filmu a hudby
3 programy

Filmová a televízna fakulta

 • Filmové umenie a multimédia
 • Teória divadla, filmu a hudby
2 programy

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

 • Architektonická tvorba
 • Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry
 • Dizajn

a ďalšie 2 programy

5 programov

Pedagogická fakulta

 • Teória jazykového a literárneho vzdelávania
1 program