Kultúra a umenie

30 škôl a fakúlt

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Filozofická fakulta

 • Mediálne štúdiá
 • Učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii)
 • Učiteľstvo výtvarného umenia
 • Učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii)
4 programy

Filozofická fakulta

 • Kulturológia
 • Muzeológia a kultúrne dedičstvo
 • Muzikológia

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta dramatických umení

 • Divadelná dramaturgia a réžia
 • Filmová a televízna réžia a scenáristika
 • Herectvo
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta aplikovaných jazykov

 • Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia
1 program

Drevárska fakulta

 • Dizajn nábytku a interiéru
1 program

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 • Počítačová grafika a geometria
 • Počítačová grafika a geometria (konverzný program)
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Hudba a zvukový dizajn
 • Učiteľstvo hudobného umenia
 • Učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii)

a ďalšie 3 programy

6 programov

Filozofická fakulta

 • Editorstvo a vydavateľská prax
 • Kulturológia
 • Riadenie kultúry a turizmu
 • Žurnalistika
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Predškolská pedagogika
 • Učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii)
 • Učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory

a ďalšie 3 programy

6 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta masmediálnej komunikácie

 • Aplikované mediálne štúdiá
 • Marketingová komunikácia
 • Masmediálna komunikácia
 • Teória digitálnych hier
4 programy

Divadelná fakulta

 • Bábkarská tvorba
 • Divadelná dramaturgia a dramatická tvorba
 • Divadelná réžia

a ďalšie 4 programy

7 programov

Hudobná a tanečná fakulta

 • Cirkevná hudba
 • Klávesové nástroje
 • Komorná hra

a ďalších 5 programov

8 programov

Filmová a televízna fakulta

 • Animovaná tvorba
 • Audiovizuálne štúdiá
 • Kameramanská tvorba a vizuálne efekty

a ďalšie 3 programy

6 programov

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

 • Architektonická tvorba
 • Dejiny a prax súčasného umenia
 • Dizajn

a ďalších 8 programov

11 programov