Kultúra a umenie

25 škôl a fakúlt

EUBA spúšťa nový profesijne orientovaný študijný program 😍. Prihlás sa do 31. júla!

Fakulta umení

 • Architektúra a urbanizmus
 • Dizajn
 • Voľné výtvarné umenie
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika hudobného a hudobno-dramatického umenia
 • Učiteľstvo hudobného umenia
 • Učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii)

a ďalšie 2 programy

5 programov

Filozofická fakulta

 • Editorstvo a vydavateľská prax
 • Kulturológia
 • Pamiatková starostlivosť a kultúrne dedičstvo

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Pedagogická fakulta

 • Didaktika cudzích jazykov
 • Didaktika umelecko-výchovných predmetov
 • Učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii)
 • Výtvarná edukácia (v kombinácii)
4 programy

Filozofická fakulta

 • Dejiny umenia
 • Kultúry a náboženstvá sveta
 • Literárna veda

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta dramatických umení

 • Divadelná dramaturgia a réžia
 • Divadelne umenie
 • Divadelné umenie

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta múzických umení

 • Hudobné umenie
 • Interpretačné umenie
 • Kompozícia
3 programy

Fakulta výtvarných umení

 • Intermédiá - digitálne médiá - priestorová tvorba
 • Maľba - Grafika
 • Voľné výtvarné umenie
3 programy

Filozofická fakulta

 • Mediálne štúdiá
 • Učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii)
 • Učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii)
3 programy

Drevárska fakulta

 • Dizajn nábytku a bývania
 • Dizajn nábytku a interiéru
2 programy

Filozofická fakulta

 • Dejiny a teória umenia
 • Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry
2 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta masmediálnej komunikácie

 • Aplikované mediálne štúdiá
 • Marketingová komunikácia
 • Masmediálna komunikácia

a ďalšie 3 programy

6 programov

Divadelná fakulta

 • Bábkarská réžia a dramaturgia
 • Bábkarská scénografia a technológia
 • Bábkoherectvo

a ďalších 8 programov

11 programov

Hudobná a tanečná fakulta

 • Hudobná interpretácia a tvorba
 • Hudobné a tanečné umenie
 • Tanečné umenie

a ďalšie 2 programy

5 programov

Filmová a televízna fakulta

 • Filmové umenie a multimédia
 • Produkcia audiovizuálneho umenia
 • Scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu

a ďalšie 4 programy

7 programov

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

 • Architektonická tvorba
 • Dejiny a prax súčasného umenia
 • Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry

a ďalších 12 programov

15 programov

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

 • Multimediálne inžinierstvo
 • Multimediálne technológie
2 programy