Kultúra a umenie

25 škôl a fakúlt

Filozofuješ nad študijnými programmi? 🤓💻😎 Aplikovaná informatika by sa hodila! 

Pedagogická fakulta

  • Didaktika hudby
  • Učiteľstvo hudobného umenia
  • Učiteľstvo hudobnej výchovy (v kombinácii)

a ďalšie 2 programy

5 programov

Pedagogická fakulta

  • Animácia výtvarného umenia
  • Pedagogika výtvarného umenia
  • Teória jazykového a literárneho vzdelávania
  • Učiteľstvo vytvarného umenia (v kombinácii)
4 programy

Filozofická fakulta

  • Latinský jazyk a literatúra (v kombinácii)
  • Literárna veda
  • Slovakisticko-mediálne štúdiá

a ďalšie 3 programy

6 programov