Kultúra a umenie

11 škôl a fakúlt

Filozofuješ nad študijnými programmi? 🤓💻😎 Aplikovaná informatika by sa hodila! 

Pedagogická fakulta

 • Didaktika cudzích jazykov
 • Didaktika umelecko-výchovných predmetov
 • Učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii)
 • Výtvarná edukácia (v kombinácii)
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Filozofická fakulta

 • Dejiny umenia
 • Kulturológia
 • Kultúry a náboženstvá sveta

a ďalšie 4 programy

7 programov

Divadelná fakulta

 • Bábkarská réžia a dramaturgia
 • Bábkarská scénografia a technológia
 • Bábkoherectvo

a ďalších 8 programov

11 programov

Hudobná a tanečná fakulta

 • Cirkevná hudba
 • Hudobná interpretácia a tvorba
 • Hudobné a tanečné umenie

a ďalších 8 programov

11 programov

Filmová a televízna fakulta

 • Animovaná tvorba
 • Filmové umenie a multimédia
 • Kameramanská tvorba a vizuálne efekty

a ďalších 6 programov

9 programov

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

 • Architektonická tvorba
 • Dejiny a prax súčasného umenia
 • Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry

a ďalších 15 programov

18 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.