Kultúra a umenie

11 škôl a fakúlt

Pedagogická fakulta

 • Didaktika cudzích jazykov
 • Didaktika umelecko-výchovných predmetov
 • Učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii)
 • Výtvarná edukácia (v kombinácii)
4 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Filozofická fakulta

 • Dejiny umenia
 • Kultúry a náboženstvá sveta
 • Literárna veda

a ďalšie 3 programy

6 programov

Divadelná fakulta

 • Bábkarská réžia a dramaturgia
 • Bábkarská scénografia a technológia
 • Bábkoherectvo

a ďalších 8 programov

11 programov

Hudobná a tanečná fakulta

 • Hudobná interpretácia a tvorba
 • Hudobné a tanečné umenie
 • Tanečné umenie

a ďalšie 2 programy

5 programov

Filmová a televízna fakulta

 • Filmové umenie a multimédia
 • Produkcia audiovizuálneho umenia
 • Scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu

a ďalšie 4 programy

7 programov

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

 • Architektonická tvorba
 • Dejiny a prax súčasného umenia
 • Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry

a ďalších 12 programov

15 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.