Kultúra a umenie

28 škôl a fakúlt

Študuj staviteľstvo na 📐Stavebnej fakulte UNIZA! Pozri sa ako prebiehal virtuálny DOD.

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

 • Multimediálne inžinierstvo
 • Multimediálne technológie
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Didaktika hudby
 • Učiteľstvo hudobného umenia
 • Učiteľstvo hudobnej výchovy (v kombinácii)

a ďalšie 2 programy

5 programov

Pedagogická fakulta

 • Animácia výtvarného umenia
 • Pedagogika výtvarného umenia
 • Teória jazykového a literárneho vzdelávania
 • Učiteľstvo vytvarného umenia (v kombinácii)
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Filozofická fakulta

 • Latinský jazyk a literatúra (v kombinácii)
 • Literárna veda
 • Slovakisticko-mediálne štúdiá

a ďalšie 3 programy

6 programov