Humanitné a spoločenské vedy

46 škôl a fakúlt

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

 • Aplikovaná sociálna práca
 • Pedagogická, poradenská a školská psychológia
 • Sociálna práca
 • Sociálne služby a poradenstvo
4 programy

NEWTON University

 • Psychológia pre manažérov (NEWTON Business)
 • Psychológia v manažmente
 • Riadenie ľudských zdrojov
 • Talent manažment a koučovanie
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Národohospodárska fakulta

 • Ľudské zdroje a sociálny manažment
 • Sociálny rozvoj a sociálna politika
2 programy

Evanjelická bohoslovecká fakulta

 • Evanjelická teológia
 • Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
 • Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc
 • Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

 • Európske štúdiá a politiky
 • Sociálna a pracovná psychológia
 • Verejná politika
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Andragogika
 • Andragogika (2014)
 • Ekonomika a manažment sociálnej práce

a ďalších 22 programov

25 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Pedagogická fakulta

 • Didaktika cudzích jazykov a literatúr
 • Didaktika dejepisu
 • Didaktika umelecko-výchovných predmetov

a ďalších 6 programov

9 programov

Filozofická fakulta

 • Archeológia
 • Archívnictvo
 • Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva

a ďalších 28 programov

31 programov

Prírodovedecká fakulta

 • Didaktika biológie
 • Didaktika chémie
 • Geografia, demografia, migrácia a ľudské zdroje
3 programy

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk a kultúra - aplikovaná etika
 • Anglický jazyk a kultúra - filozofia
 • Anglický jazyk a kultúra - história

a ďalších 29 programov

32 programov

Filozofická fakulta

 • Archívnictvo
 • Dejiny filozofie
 • Estetika

a ďalších 14 programov

17 programov