Humanitné a spoločenské vedy

46 škôl a fakúlt

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Filozofická fakulta

 • Andragogika
 • Archeológia
 • Archívnictvo

a ďalších 42 programov

45 programov

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

 • Human resources and personnel management
 • Ľudské zdroje a personálny manažment
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Národohospodárska fakulta

 • Ľudské zdroje a sociálny manažment
 • Sociálny rozvoj a sociálna politika
2 programy

Filozofická fakulta

 • Archívnictvo
 • Dejiny filozofie
 • Estetika

a ďalších 14 programov

17 programov

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

 • Európske štúdiá a politiky
 • Sociálna a pracovná psychológia
 • Verejná politika
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Pedagogická fakulta

 • Charitatívna a sociálna služba
 • Charitatívna služba a sociálne poradenstvo
 • Pravoslávna teológia

a ďalšie 4 programy

7 programov

Gréckokatolícka teologická fakulta

 • Animácia voľnočasových aktivít
 • Katolícka teológia
 • Religionistika
3 programy

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

 • Riadenie a organizácia sociálnych služieb
 • Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny
 • Sociálna práca
 • Sociálna práca v zdravotníctve
4 programy

Filozofická fakulta

 • Dejiny a teória umenia
 • Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry
 • Dejiny filozofie

a ďalších 15 programov

18 programov

Reformovaná teologická fakulta

 • Misiologia, diakonia a sociálna starostlivosť
 • Reformovaná teológia
 • Teológia
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Pedagogická fakulta

 • Didaktika dejepisu
 • Pedagogika a vychovávateľstvo
 • Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo katechetiky (v kombinácii)
4 programy

Evanjelická bohoslovecká fakulta

 • Evanjelická teológia
 • Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
 • Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc
 • Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
4 programy