História a archivníctvo

12 škôl a fakúlt

Online VEĽTRH ČESKÝCH VŠ od 18.10.2022 do 19.10.2022 ZAREGISTRUJ se včas a zdarma

Pedagogická fakulta

 • Didaktika dejepisu
 • Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2 programy

Filozofická fakulta

 • Filozofia - História
 • História
 • Teória a dejiny žurnalistiky
3 programy

Filozofická fakulta

 • Archeológia
 • Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva
 • Filozofia (v kombinácii)

a ďalších 5 programov

8 programov

Filozofická fakulta

 • Filozofia (v kombinácii s históriou)
 • História
 • Slovenské dejiny

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Filozofická fakulta

 • Archívnictvo
 • História
 • Učiteľstvo dejepisu (v kombinácii)
 • Všeobecné dejiny
4 programy

Filozofická fakulta

 • Dejiny a teória umenia
 • Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry
 • História

a ďalšie 3 programy

6 programov

Pedagogická fakulta

 • Didaktika dejepisu
 • Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2 programy

Filozofická fakulta

 • Archeológia
 • História
 • História - archeológia

a ďalších 7 programov

10 programov

Filozofická fakulta

 • História a aplikovaná história v kyberpriestore
 • Pomocné vedy historické
 • Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
1 program

Filozofická fakulta

 • Dejiny filozofie
 • História
 • História - Britské a americké štúdiá

a ďalších 7 programov

10 programov