Humanitné a spoločenské vedy

40 škôl a fakúlt

Online VEĽTRH ČESKÝCH VŠ od 18.10.2022 do 19.10.2022 Získaj vstupenku ZDARMA

NEWTON University

 • Psychológia pre manažérov
 • Psychológia v managemente
 • Psychológia v manažmente
 • Riadenie ľudských zdrojov
4 programy

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, VKI Bratislava

 • Medzinárodné vzťahy a diplomacia - Politická, bezpečnostná a ekonomická diplomacia
1 program

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Evanjelická bohoslovecká fakulta

 • Evanjelická teológia
 • Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
 • Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc
 • Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
4 programy

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

 • Európske štúdiá a politiky
 • Európske štúdiá a politiky v anglickom jazyku
 • Psychológia zdravia

a ďalšie 4 programy

7 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Pedagogická fakulta

 • Evanjelikálna teológia
 • Evanjelikálna teológia a misia
 • Manažment a poradenstvo vo výchove a vzdelávaní

a ďalšie 4 programy

7 programov

Pedagogická fakulta

 • Didaktika dejepisu
 • Didaktika umelecko-výchovných predmetov
 • Sociálna práca

a ďalšie 3 programy

6 programov

Filozofická fakulta

 • Anglistika a amerikanistika - Filozofia
 • Filozofia
 • Filozofia - História

a ďalších 8 programov

11 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Filozofická fakulta

 • Archeológia
 • Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva
 • Dejiny filozofie

a ďalších 19 programov

22 programov

Prírodovedecká fakulta

 • Geografia, demografia, migrácia a ľudské zdroje
1 program

Filozofická fakulta

 • Filozofia (v kombinácii s históriou)
 • Filozofické štúdiá
 • História

a ďalších 8 programov

11 programov

Filozofická fakulta

 • Archívnictvo
 • Estetika
 • Etika

a ďalších 10 programov

13 programov

Gréckokatolícka teologická fakulta

 • Animácia voľnočasových aktivít
 • Katolícka teológia
2 programy

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

 • Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny
 • Sociálna práca
2 programy