Humanitné a spoločenské vedy

42 škôl a fakúlt

U nás môžeš okrem prírodných vied 🌿 študovať aj informatiku 💻, tak si vyber tu!

NEWTON University

 • Psychológia pre manažérov
 • Psychológia v manažmente
 • Riadenie ľudských zdrojov
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
 • Vzdelávanie dospelých a bezpečnosť práce
 • Vzdelávanie dospelých a poradenstvo
3 programy

Filozofická fakulta

 • Aplikovaná etika - etická expertíza a etické poradenstvo
 • Aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce
 • Archeológia

a ďalších 18 programov

21 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

University College Prague

 • Medzinárodné a diplomatické štúdiá - Politická, bezpečnostná a ekonomická diplomacia
 • Medzinárodné vzťahy a diplomacia - Politická, bezpečnostná a ekonomická diplomacia
2 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Evanjelická bohoslovecká fakulta

 • Evangelical Lutheran Theology
 • Evanjelická teológia
 • Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

 • Európske štúdiá
 • Európske štúdiá a politiky
 • Európske štúdiá a politiky v anglickom jazyku

a ďalších 6 programov

9 programov

Pedagogická fakulta

 • Evanjelikálna teológia
 • Evanjelikálna teológia a misia
 • Manažment a poradenstvo vo výchove a vzdelávaní

a ďalšie 4 programy

7 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Pedagogická fakulta

 • Didaktika dejepisu
 • Didaktika umelecko-výchovných predmetov
 • Sociálna práca

a ďalšie 2 programy

5 programov

Filozofická fakulta

 • Archeológia
 • Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva
 • Estetika

a ďalších 20 programov

23 programov

Prírodovedecká fakulta

 • Ekonomická a politická geografia a demografia
 • Ekonomická a sociálna geografia, demografia a územný rozvoj
2 programy

Filozofická fakulta

 • Filozofia (v kombinácii s históriou)
 • Filozofické štúdiá
 • História

a ďalších 8 programov

11 programov

Filozofická fakulta

 • Archívnictvo
 • Estetika
 • Etika

a ďalších 11 programov

14 programov