Humanitné a spoločenské vedy

41 škôl a fakúlt

Online VEĽTRH VŠ od 8.2.2023 do 9.2.2023 Získaj vstupenku ZDARMA

NEWTON University

 • Psychológia pre manažérov
 • Psychológia v managemente
 • Psychológia v manažmente
 • Riadenie ľudských zdrojov
4 programy

University College Prague

 • Medzinárodné vzťahy a diplomacia - Politická, bezpečnostná a ekonomická diplomacia
1 program

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Evanjelická bohoslovecká fakulta

 • Evanjelická teológia
 • Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
 • Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc
 • Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
4 programy

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

 • Európske štúdiá
 • Európske štúdiá a politiky
 • Európske štúdiá a politiky v anglickom jazyku

a ďalších 6 programov

9 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Pedagogická fakulta

 • Evanjelikálna teológia
 • Evanjelikálna teológia a misia
 • Manažment a poradenstvo vo výchove a vzdelávaní

a ďalšie 4 programy

7 programov

Pedagogická fakulta

 • Didaktika dejepisu
 • Didaktika umelecko-výchovných predmetov
 • Sociálna práca

a ďalšie 2 programy

5 programov

Filozofická fakulta

 • Filozofia
 • Filozofia - História
 • História

a ďalších 6 programov

9 programov

Filozofická fakulta

 • Archeológia
 • Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva
 • Dejiny filozofie

a ďalších 20 programov

23 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Filozofická fakulta

 • Filozofia (v kombinácii s históriou)
 • Filozofické štúdiá
 • História

a ďalších 8 programov

11 programov

Filozofická fakulta

 • Archívnictvo
 • Estetika
 • Etika

a ďalších 11 programov

14 programov

Gréckokatolícka teologická fakulta

 • Animácia voľnočasových aktivít
 • Katolícka teológia
2 programy

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

 • Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny
 • Sociálna práca
2 programy

Filozofická fakulta

 • Dejiny a teória umenia
 • Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry
 • Etika a morálna filozofia

a ďalších 10 programov

13 programov

Reformovaná teologická fakulta

 • Misiologia, diakonia a sociálna starostlivosť
 • Reformovaná teológia
 • Teológia
3 programy