Humanitné a spoločenské vedy

6 škôl a fakúlt

Hľadáš výšku, kam si ešte môžeš podať prihlášku? Vysoká škola DTI na Teba čaká s otvorenou náručou 😃!

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

 • Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny
 • Sociálna práca
2 programy

Filozofická fakulta

 • Dejiny a teória umenia
 • Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry
 • Filozofia

a ďalších 7 programov

10 programov

Fakulta masmediálnej komunikácie

 • Aplikované mediálne štúdiá
 • Masmediálna komunikácia
 • Mediálne a informačné kompetencie
 • Vzťahy s médiami
4 programy

Fakulta sociálnych vied

 • European Studies and Politics
 • Európske štúdiá a politiky
 • Sociálna politika

a ďalšie 2 programy

5 programov

Filozofická fakulta

 • Filozofia a aplikovaná filozofia
 • Psychológia
 • Systematická filozofia

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
 • Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
3 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.