Filozofia

12 škôl a fakúlt

UNIZA  →  Fakulta humanitných vied uzatvára 2. kolo až 31.7.2024, 😊🎓 tak si podaj prihlášku!  

Filozofická fakulta

 • Aplikovaná etika - etická expertíza a etické poradenstvo
 • Aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce
 • Etika

a ďalšie 4 programy

7 programov

Filozofická fakulta

 • Filozofia
 • Systematická filozofia
 • Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
3 programy

Filozofická fakulta

 • Filozofia (v kombinácii s históriou)
 • Filozofické štúdiá
 • Nemecký jazyk a literatúra (v kombinácii)

a ďalších 6 programov

9 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Filozofická fakulta

 • Etika
 • Filozofia
 • Systematická filozofia
3 programy

Filozofická fakulta

 • Filozofia a aplikovaná filozofia
 • Systematická filozofia
2 programy

Teologická fakulta

 • Základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie
1 program

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Filozofická fakulta

 • Anglistika a amerikanistika - Filozofia
 • Filozofia
 • Filozofia - História

a ďalšie 3 programy

6 programov

Filozofická fakulta

 • Dejiny filozofie
 • Filozofia
 • Filozofia - Psychológia

a ďalšie 2 programy

5 programov