Filozofia

12 škôl a fakúlt

Pokecaj s vybranou VŠ v ČR na online veľtrhu VŠ od 18.10.2022 do 19.10.2022 ZAREGISTRUJ se zdarma

Filozofická fakulta

 • Anglistika a amerikanistika - Filozofia
 • Filozofia
 • Filozofia - História

a ďalšie 4 programy

7 programov

Filozofická fakulta

 • Dejiny filozofie
 • Filozofia
 • Filozofia (v kombinácii)

a ďalšie 2 programy

5 programov

Filozofická fakulta

 • Filozofia (v kombinácii s históriou)
 • Filozofické štúdiá
 • Slovenský jazyk a literatúra

a ďalších 5 programov

8 programov

Filozofická fakulta

 • Etika
 • Filozofia
 • Systematická filozofia
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Filozofická fakulta

 • Etika a morálna filozofia
 • Filozofia
 • Systematická filozofia
3 programy

Filozofická fakulta

 • Aplikovaná etika - etická expertíza a etické poradenstvo
 • Aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce
 • Etika

a ďalšie 4 programy

7 programov

Filozofická fakulta

 • Filozofia a aplikovaná filozofia
 • Systematická filozofia
2 programy

Teologická fakulta

 • Základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie
1 program

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta humanitných vied

 • Mediamatika a kultúrne dedičstvo
1 program

Filozofická fakulta

 • Britské a americké štúdiá - Filozofia
 • Dejiny filozofie
 • Filozofia

a ďalších 5 programov

8 programov