Sociológia

9 škôl a fakúlt

UNIZA  →  Fakulta humanitných vied uzatvára 2. kolo až 31.7.2024, 😊🎓 tak si podaj prihlášku!  

Filozofická fakulta

  • Aplikovaná etika - etická expertíza a etické poradenstvo
  • Aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce
2 programy

British Business School

  • MBA Marketing a Public Relations
  • MBA Strategický management
2 programy

Prírodovedecká fakulta

  • Ekonomická a politická geografia a demografia
  • Ekonomická a sociálna geografia, demografia a územný rozvoj
2 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Filozofická fakulta

  • Sociológia
  • Teória a metodológia sociológie
2 programy

Filozofická fakulta

  • Učiteľstvo výchovy k občianstvu a psychológie
1 program

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.