Humanitné a spoločenské vedy

4 školy a fakulty

UNIZA  →  Fakulta humanitných vied uzatvára 2. kolo až 31.7.2024, 😊🎓 tak si podaj prihlášku!  

Prírodovedecká fakulta

  • Biológia - Psychológia
  • Geografia - Filozofia
  • Geografia - Psychológia
  • Matematika - Psychológia
4 programy

Teologická fakulta v Košiciach

  • Charitatívna a misijná práca
  • Katolícka teológia
  • Sociálna práca

a ďalšie 2 programy

5 programov

Filozofická fakulta

  • Dejiny filozofie
  • Filozofia
  • Filozofia - Psychológia

a ďalších 14 programov

17 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.