Andragogika a personalistika

11 škôl a fakúlt

Prírodovedecká fakulta

  • Geografia, demografia, migrácia a ľudské zdroje
1 program

Pedagogická fakulta

  • Andragogika
  • Andragogika (2014)
  • Riadenie v sociálnej práci
3 programy

Filozofická fakulta

  • Aplikovaná etnológia
  • Etnológia - filozofia
  • Etnológia - história
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.