Sociálna práca

18 škôl a fakúlt

UNIZA  →  Fakulta humanitných vied uzatvára 2. kolo až 31.7.2024, 😊🎓 tak si podaj prihlášku!  

Pedagogická fakulta

 • Vzdelávanie dospelých a bezpečnosť práce
 • Vzdelávanie dospelých a poradenstvo
2 programy

British Business School

 • BBA Management sociálnych služieb
1 program

Evanjelická bohoslovecká fakulta

 • Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
 • Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Manažment a poradenstvo vo výchove a vzdelávaní
 • Sociálna práca
2 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Filozofická fakulta

 • Etika - sociálna práca
 • Sociálna práca
2 programy

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

 • Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny
 • Sociálna práca
2 programy

Reformovaná teologická fakulta

 • Misiologia, diakonia a sociálna starostlivosť
1 program

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta sociálnych vied

 • Sociálna politika
 • Sociálne služby a poradenstvo
2 programy

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

 • Misijná a charitatívna práca
 • Misijná, charitatívna a rozvojová činnosť
 • Sociálna práca
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Sociálna práca
 • Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
2 programy

Teologická fakulta v Košiciach

 • Charitatívna a misijná práca
 • Sociálna práca
2 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Filozofická fakulta

 • Integratívna sociálna práca
 • Sociálna práca
 • Sociálna psychológia a psychológia práce
 • Sociálna psychológia a psychológia práce (EN)
4 programy

Pravoslávna bohoslovecká fakulta

 • Charitatívna a sociálna práca
 • Charitatívna a sociálna služba
 • Charitatívna služba a sociálne poradenstvo
3 programy