Sociálna práca

17 škôl a fakúlt

 💡 Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Evanjelická bohoslovecká fakulta

 • Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
 • Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Manažment a poradenstvo vo výchove a vzdelávaní
 • Sociálna práca
2 programy

Filozofická fakulta

 • Etika - sociálna práca
 • Sociálna práca
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

 • Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny
 • Sociálna práca
2 programy

Reformovaná teologická fakulta

 • Misiologia, diakonia a sociálna starostlivosť
1 program

Pedagogická fakulta

 • Vzdelávanie dospelých a bezpečnosť práce
 • Vzdelávanie dospelých a poradenstvo
2 programy

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

 • Aplikovaná sociálna práca
 • Sociálna práca
2 programy

Fakulta sociálnych vied

 • Sociálna politika
 • Sociálne služby a poradenstvo
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

 • Misijná a charitatívna práca
 • Misijná, charitatívna a rozvojová činnosť
 • Sociálna práca
 • Sociálna práca (Misijná a charitatívna práca)
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Sociálna práca
 • Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
2 programy

Teologická fakulta v Košiciach

 • Charitatívna a misijná práca
 • Sociálna práca
2 programy

Filozofická fakulta

 • Integratívna sociálna práca
 • Sociálna práca
 • Sociálna psychológia a psychológia práce
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Pravoslávna bohoslovecká fakulta

 • Charitatívna a sociálna práca
 • Charitatívna a sociálna služba
 • Charitatívna služba a sociálne poradenstvo
3 programy