Sociálna práca

17 škôl a fakúlt

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Evanjelická bohoslovecká fakulta

 • Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
 • Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Manažment a poradenstvo vo výchove a vzdelávaní
 • Sociálna práca
2 programy

Filozofická fakulta

 • Etika - sociálna práca
 • Sociálna práca
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

 • Riadenie a organizácia sociálnych služieb
 • Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny
 • Sociálna práca
 • Sociálna práca v zdravotníctve
4 programy

Reformovaná teologická fakulta

 • Misiologia, diakonia a sociálna starostlivosť
1 program

Fakulta sociálnych vied

 • Manažment sociálnych služieb
 • Sociálna politika
 • Sociálne služby a poradenstvo
 • Sociálne služby a poradenstvo vo verejnej správe
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

 • Misijná a charitatívna práca
 • Misijná, charitatívna a rozvojová činnosť
 • Sociálna práca

a ďalšie 4 programy

7 programov

Pedagogická fakulta

 • Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín
 • Sociálna práca
 • Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
3 programy

Teologická fakulta v Košiciach

 • Charitatívna a misijná práca
 • Sociálna práca
 • Štúdium rodiny a sociálnej práce
3 programy

Teologická fakulta

 • Counseling
 • Náuka o rodine
2 programy

Fakulta humanitných vied

 • Interkultúrne a medzináboženské kompetencie a mediácia
1 program

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Filozofická fakulta

 • Integratívna sociálna práca
 • Sociálna práca
 • Sociálna práca (konverzný)
 • Sociálna psychológia a psychológia práce
4 programy