Humanitné a spoločenské vedy

36 škôl a fakúlt

 enlightened Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Evanjelická bohoslovecká fakulta

 • Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc
 • Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
2 programy

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

 • Sociálna a pracovná psychológia
 • Sociálna a pracovná psychológia v anglickom jazyku
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Evanjelikálna teológia a misia
 • Psychológia
 • Sociálna práca
 • Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Sociálna práca
 • Špeciálna pedagogika
 • Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Filozofická fakulta

 • Anglistika a amerikanistika - Filozofia
 • Filozofia
 • Filozofia - História

a ďalších 6 programov

9 programov

Filozofická fakulta

 • Archeológia
 • Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva
 • Estetika

a ďalších 12 programov

15 programov

Prírodovedecká fakulta

 • Geografia, demografia, migrácia a ľudské zdroje
1 program

Filozofická fakulta

 • Filozofia (v kombinácii s históriou)
 • História
 • Slovenský jazyk a literatúra (v kombinácii)

a ďalšie 2 programy

5 programov

Filozofická fakulta

 • Archívnictvo
 • Estetika
 • Etika

a ďalších 7 programov

10 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

 • Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny
 • Sociálna práca
2 programy

Filozofická fakulta

 • Dejiny a teória umenia
 • Filozofia
 • História

a ďalších 5 programov

8 programov

Reformovaná teologická fakulta

 • Misiologia, diakonia a sociálna starostlivosť
1 program

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo katechetiky (v kombinácii)
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
 • Vzdelávanie dospelých a bezpečnosť práce
2 programy