Humanitné a spoločenské vedy

37 škôl a fakúlt

 💡 Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

NEWTON University

 • Psychológia pre manažérov
1 program

University College Prague

 • Medzinárodné vzťahy a diplomacia - Politická, bezpečnostná a ekonomická diplomacia
1 program

Evanjelická bohoslovecká fakulta

 • Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc
 • Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

 • Európske štúdiá
 • Sociálna a pracovná psychológia
 • Sociálna a pracovná psychológia v anglickom jazyku
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Evanjelikálna teológia a misia
 • Psychológia
 • Sociálna práca
 • Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Sociálna práca
 • Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
3 programy

Filozofická fakulta

 • Filozofia
 • História
 • Psychológia

a ďalšie 3 programy

6 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Filozofická fakulta

 • Archeológia
 • Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva
 • Estetika

a ďalších 13 programov

16 programov

Filozofická fakulta

 • Filozofia (v kombinácii s históriou)
 • História
 • Slovenský jazyk a literatúra (v kombinácii)

a ďalšie 2 programy

5 programov

Filozofická fakulta

 • Archívnictvo
 • Estetika
 • Etika

a ďalších 9 programov

12 programov

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

 • Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny
 • Sociálna práca
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Filozofická fakulta

 • Dejiny a teória umenia
 • Filozofia
 • História

a ďalšie 4 programy

7 programov

Reformovaná teologická fakulta

 • Misiologia, diakonia a sociálna starostlivosť
1 program

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo katechetiky (v kombinácii)
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
 • Vzdelávanie dospelých a bezpečnosť práce
2 programy

Filozofická fakulta

 • Aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce
 • Archeológia
 • Editorstvo a vydavateľská prax

a ďalších 13 programov

16 programov