Humanitné a spoločenské vedy

37 škôl a fakúlt

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Filozofická fakulta

 • Andragogika
 • Archeológia
 • Archívnictvo

a ďalších 33 programov

36 programov

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

 • Pedagogická, poradenská a školská psychológia
 • Sociálna práca
 • Sociálne služby a poradenstvo
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Filozofická fakulta

 • Archívnictvo
 • Estetika
 • Etika

a ďalších 10 programov

13 programov

Pedagogická fakulta

 • Predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených
 • Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín
 • Špeciálna pedagogika
3 programy

Gréckokatolícka teologická fakulta

 • Animácia voľnočasových aktivít
 • Religionistika
2 programy

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

 • Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny
 • Sociálna práca
 • Sociálna práca v zdravotníctve
3 programy

Filozofická fakulta

 • Dejiny a teória umenia
 • Etika
 • Filozofia

a ďalších 5 programov

8 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Reformovaná teologická fakulta

 • Misiologia, diakonia a sociálna starostlivosť
1 program

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika a vychovávateľstvo
 • Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo katechetiky (v kombinácii)
3 programy

Evanjelická bohoslovecká fakulta

 • Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc
 • Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
2 programy

Fakulta stredoeurópskych štúdií

 • Predškolská a elementárna pedagogika s vyučovacím jazykom maďarským
1 program

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Pedagogická fakulta

 • Andragogika
 • Pedagogika a vychovávateľstvo
 • Predškolská a elementárna pedagogika

a ďalšie 4 programy

7 programov

Filozofická fakulta

 • Aplikovaná etika - etika profesijných činností
 • Aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce
 • Archeológia

a ďalších 19 programov

22 programov

Pedagogická fakulta

 • Andragogika
 • Andragogika (2014)
 • Ekonomika a manažment sociálnej práce

a ďalších 13 programov

16 programov

Prírodovedecká fakulta

 • Biológia - Psychológia
 • Geografia - Filozofia
 • Geografia - Psychológia
 • Matematika - Psychológia
4 programy

Fakulta sociálnych vied

 • Manažment sociálnych služieb
 • Sociálne služby a poradenstvo
 • Sociálne služby a poradenstvo vo verejnej správe
3 programy