Mediálne štúdiá a žurnalistika

6 škôl a fakúlt

Získaj konkurenčnú výhodu na pracovnom trhu a vyber si štúdium 📚 na TUZVO!

Filozofická fakulta

  • Editorstvo a vydavateľská prax
  • Žurnalistika
  • Žurnalistika - História
3 programy

Fakulta masmediálnej komunikácie

  • Aplikované mediálne štúdiá
  • Masmediálna komunikácia
  • Mediálne a informačné kompetencie
  • Vzťahy s médiami
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.