Mediálne štúdiá a žurnalistika

6 škôl a fakúlt

Rozmanitý výber neučitelských 💬, ale aj učitelských 📙🧐 programov nájdeš na TU!

Filozofická fakulta

  • Editorstvo a vydavateľská prax
  • Žurnalistika
  • Žurnalistika - História
3 programy

Filozofická fakulta

  • Mediálne a komunikačné štúdiá
  • Žurnalistika
2 programy

Fakulta masmediálnej komunikácie

  • Aplikované mediálne štúdiá
  • Masmediálna komunikácia
  • Mediálne a informačné kompetencie
  • Vzťahy s médiami
4 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.