Humanitné a spoločenské vedy

38 škôl a fakúlt

Chceš si rozšíriť vedomosti, dovzdelať sa a vzdelávať ostatných? ✨ Študuj učiteľstvo u nás!

NEWTON University

 • Psychológia pre manažérov
 • Psychológia v manažmente
 • Riadenie ľudských zdrojov
 • Talent manažment a koučovanie
4 programy

Filozofická fakulta

 • Aplikovaná etika - etická expertíza a etické poradenstvo
 • Aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce
 • Archeológia

a ďalších 6 programov

9 programov

University College Prague

 • Medzinárodné vzťahy a diplomacia - Politická, bezpečnostná a ekonomická diplomacia
1 program

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Cambridge Business School

 • BBA Management sociálnych služieb
 • MBA Marketing a Public Relations
 • MBA Strategický management
3 programy

Evanjelická bohoslovecká fakulta

 • Evanjelická teológia
 • Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
 • Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc
3 programy

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

 • Európske štúdiá a politiky
 • Európske štúdiá a politiky v anglickom jazyku
 • Psychológia zdravia
 • Psychológia zdravia v anglickom jazyku
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Pedagogická fakulta

 • Manažment a poradenstvo vo výchove a vzdelávaní
 • Sociálna práca
 • Teológia
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Didaktika dejepisu
 • Didaktika umelecko-výchovných predmetov
 • Sociálna práca
 • Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Filozofická fakulta

 • Dejiny filozofie
 • Klinická psychológia
 • Politológia

a ďalších 5 programov

8 programov

Filozofická fakulta

 • Slovenské dejiny
 • Slovenský jazyk a literatúra
 • Systematická filozofia
 • Translatológia
4 programy

Filozofická fakulta

 • História
 • Mediálne štúdiá
 • Politológia

a ďalšie 3 programy

6 programov

Filozofická fakulta

 • Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry
 • Etika a morálna filozofia
 • História

a ďalších 7 programov

10 programov