Humanitné a spoločenské vedy

39 škôl a fakúlt

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Filozofická fakulta

 • Archeológia
 • Dejiny filozofie
 • Estetika

a ďalších 12 programov

15 programov

Filozofická fakulta

 • Dejiny filozofie
 • Estetika
 • Etika

a ďalších 5 programov

8 programov

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

 • Európske štúdiá a politiky
 • Sociálna a pracovná psychológia
 • Verejná politika
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Národohospodárska fakulta

 • Ľudské zdroje a sociálny manažment
 • Sociálny rozvoj a sociálna politika
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Charitatívna a sociálna služba
 • Charitatívna služba a sociálne poradenstvo
 • Pravoslávna teológia

a ďalšie 4 programy

7 programov

Gréckokatolícka teologická fakulta

 • Animácia voľnočasových aktivít
 • Katolícka teológia
 • Religionistika
3 programy

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

 • Riadenie a organizácia sociálnych služieb
 • Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny
 • Sociálna práca
 • Sociálna práca v zdravotníctve
4 programy

Filozofická fakulta

 • Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry
 • Dejiny filozofie
 • Etika

a ďalších 12 programov

15 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Evanjelická bohoslovecká fakulta

 • Evanjelická teológia
 • Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
 • Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta prírodných vied

 • Teória vyučovania fyziky
 • Teória vyučovania chémie
 • Teória vyučovania informatiky
 • Teória vyučovania matematiky
4 programy

Fakulta stredoeurópskych štúdií

 • Teória vyučovania maďarského jazyka a literatúry
1 program

Pedagogická fakulta

 • Andragogika
 • Didaktika anglického jazyka a literatúry
 • Didaktika technických predmetov

a ďalších 7 programov

10 programov

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

 • Aplikovaná sociálna práca
 • Pedagogická, poradenská a školská psychológia
 • Sociálna práca
 • Sociálne služby a poradenstvo
4 programy

Filozofická fakulta

 • Aplikovaná etika - etická expertíza a etické poradenstvo
 • Aplikovaná etika - etika profesijných činností
 • Aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce

a ďalších 19 programov

22 programov

Pedagogická fakulta

 • Andragogika (2014)
 • Ekonomika a manažment sociálnej práce
 • Evanjelikálna teológia (2014)

a ďalších 12 programov

15 programov