Humanitné a spoločenské vedy

38 škôl a fakúlt

Hľadáš výšku, kam si ešte môžeš podať prihlášku? Vysoká škola DTI na Teba čaká s otvorenou náručou 😃!

NEWTON University

 • Psychológia pre manažérov
 • Psychológia v manažmente
 • Riadenie ľudských zdrojov
 • Talent manažment a koučovanie
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Vzdelávanie dospelých a bezpečnosť práce
 • Vzdelávanie dospelých a poradenstvo
2 programy

Filozofická fakulta

 • Aplikovaná etika - etická expertíza a etické poradenstvo
 • Aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce
 • Archeológia

a ďalších 10 programov

13 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

University College Prague

 • Medzinárodné a diplomatické štúdiá - Politická, bezpečnostná a ekonomická diplomacia
 • Medzinárodné vzťahy a diplomacia - Politická, bezpečnostná a ekonomická diplomacia
2 programy

Cambridge Business School

 • BBA Management sociálnych služieb
 • MBA Marketing a Public Relations
 • MBA Strategický management
3 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Evanjelická bohoslovecká fakulta

 • Evangelical Lutheran Theology
 • Evanjelická teológia
 • Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
 • Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc
4 programy

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

 • Európske štúdiá a politiky
 • Európske štúdiá a politiky v anglickom jazyku
 • Psychológia zdravia
 • Psychológia zdravia v anglickom jazyku
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Manažment a poradenstvo vo výchove a vzdelávaní
 • Sociálna práca
 • Teológia
3 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Pedagogická fakulta

 • Didaktika dejepisu
 • Didaktika umelecko-výchovných predmetov
 • Sociálna práca
3 programy

Filozofická fakulta

 • Klinická psychológia
 • Mediálne a komunikačné štúdiá
 • Politológia

a ďalších 5 programov

8 programov

Filozofická fakulta

 • Slovenské dejiny
 • Slovenský jazyk a literatúra
 • Systematická filozofia
 • Translatológia
4 programy

Filozofická fakulta

 • História
 • Mediálne štúdiá
 • Politológia

a ďalšie 3 programy

6 programov

Gréckokatolícka teologická fakulta

 • Animácia voľnočasových aktivít
 • Katolícka teológia
2 programy