Humanitné a spoločenské vedy

40 škôl a fakúlt

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

 • Aplikovaná sociálna práca
 • Pedagogická, poradenská a školská psychológia
 • Sociálna práca
 • Sociálne služby a poradenstvo
4 programy

Národohospodárska fakulta

 • Ľudské zdroje a sociálny manažment
 • Sociálny rozvoj a sociálna politika
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Evanjelická bohoslovecká fakulta

 • Evanjelická teológia
 • Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
 • Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc
3 programy

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

 • Európske štúdiá a politiky
 • Sociálna a pracovná psychológia
 • Verejná politika
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Pedagogická fakulta

 • Didaktika cudzích jazykov a literatúr
 • Didaktika dejepisu
 • Didaktika umelecko-výchovných predmetov

a ďalších 10 programov

13 programov

Filozofická fakulta

 • Archeológia
 • Dejiny filozofie
 • Estetika

a ďalších 12 programov

15 programov

Filozofická fakulta

 • Dejiny filozofie
 • Estetika
 • Etika

a ďalších 5 programov

8 programov

Pedagogická fakulta

 • Pravoslávna teológia
 • Predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených
 • Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Gréckokatolícka teologická fakulta

 • Animácia voľnočasových aktivít
 • Katolícka teológia
 • Religionistika
3 programy

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

 • Riadenie a organizácia sociálnych služieb
 • Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny
 • Sociálna práca
 • Sociálna práca v zdravotníctve
4 programy

Filozofická fakulta

 • Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry
 • Dejiny filozofie
 • Etika

a ďalších 12 programov

15 programov

Fakulta prírodných vied

 • Teória vyučovania fyziky
 • Teória vyučovania chémie
 • Teória vyučovania informatiky
 • Teória vyučovania matematiky
4 programy