Humanitné a spoločenské vedy

37 škôl a fakúlt

 enlightened Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Pedagogická fakulta

 • Vzdelávanie dospelých a bezpečnosť práce
 • Vzdelávanie dospelých a poradenstvo
2 programy

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

 • Aplikovaná sociálna práca
 • Sociálna práca
2 programy

Filozofická fakulta

 • Aplikovaná etika - etická expertíza a etické poradenstvo
 • Aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce
 • Archeológia

a ďalších 6 programov

9 programov

Fakulta masmediálnej komunikácie

 • Masmediálna komunikácia
 • Mediálne a informačné kompetencie
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta sociálnych vied

 • Európske štúdiá a politiky
 • Sociálna politika
 • Sociálne služby a poradenstvo
 • Verejná politika a verejná správa
4 programy

Filozofická fakulta

 • Filozofia a aplikovaná filozofia
 • História a aplikovaná história v kyberpriestore
 • Psychológia

a ďalšie 3 programy

6 programov

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

 • Misijná a charitatívna práca
 • Sociálna práca
 • Sociálna práca so zameraním na rómsku komunitu
3 programy

Paneurópska vysoká škola

 • Psychológia
 • Školská a pracovná psychológia
 • Školská psychológia
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Pedagogická fakulta

 • Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín
 • Sociálna práca
 • Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
3 programy

Teologická fakulta v Košiciach

 • Charitatívna a misijná práca
 • Katolícka teológia
2 programy

Fakulta humanitných vied

 • Mediamatika a kultúrne dedičstvo
1 program

Filozofická fakulta

 • Dejiny filozofie
 • Integratívna sociálna práca
 • Politológia

a ďalšie 3 programy

6 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia

 • Etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol
 • Hospodárska a podnikateľská etika
 • Sociálne služby a poradenstvo
3 programy