Humanitné a spoločenské vedy

36 škôl a fakúlt

Klimatická kríza je realita,♻️ zabojuj spolu s nami o našu planétu! TUZVO

NEWTON University

 • Psychológia v manažmente
 • Riadenie ľudských zdrojov
 • Talent manažment a koučovanie
3 programy

University College Prague

 • Medzinárodné vzťahy a diplomacia - Politická, bezpečnostná a ekonomická diplomacia
1 program

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Evanjelická bohoslovecká fakulta

 • Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
 • Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
2 programy

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

 • Európske štúdiá
 • Európske štúdiá v anglickom jazyku
 • Sociálna a pracovná psychológia
 • Verejná politika
4 programy

Filozofická fakulta

 • Aplikovaná etika - etická expertíza a etické poradenstvo
 • Archeológia
 • Editorstvo a vydavateľská prax

a ďalších 10 programov

13 programov

Pedagogická fakulta

 • Evanjelikálna teológia
 • Manažment a poradenstvo vo výchove a vzdelávaní
 • Psychológia

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Pedagogická fakulta

 • Sociálna práca
 • Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2 programy

Filozofická fakulta

 • Archeológia
 • Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva
 • Estetika

a ďalších 12 programov

15 programov

Filozofická fakulta

 • Filozofia (v kombinácii s históriou)
 • Filozofické štúdiá
 • História

a ďalšie 3 programy

6 programov

Filozofická fakulta

 • Archívnictvo
 • Estetika
 • Etika

a ďalších 9 programov

12 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Filozofická fakulta

 • Dejiny a teória umenia
 • Filozofia
 • História

a ďalšie 4 programy

7 programov

Reformovaná teologická fakulta

 • Misiologia, diakonia a sociálna starostlivosť
1 program

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo katechetiky (v kombinácii)
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
 • Vzdelávanie dospelých a poradenstvo
2 programy