Humanitné a spoločenské vedy

37 škôl a fakúlt

Prihlášky až do augusta 😎 v univerzitnom meste mladých na UKF? Odbor 📗 si vyber tu

NEWTON University

 • Psychológia v manažmente
 • Riadenie ľudských zdrojov
 • Talent manažment a koučovanie
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
 • Vzdelávanie dospelých a poradenstvo
2 programy

Filozofická fakulta

 • Aplikovaná etika - etická expertíza a etické poradenstvo
 • Archeológia
 • Editorstvo a vydavateľská prax

a ďalších 10 programov

13 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

University College Prague

 • Medzinárodné a diplomatické štúdiá - Politická, bezpečnostná a ekonomická diplomacia
1 program

Evanjelická bohoslovecká fakulta

 • Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
 • Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
2 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

 • Európske štúdiá
 • Európske štúdiá v anglickom jazyku
 • Sociálna a pracovná psychológia
 • Verejná politika
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Evanjelikálna teológia
 • Manažment a poradenstvo vo výchove a vzdelávaní
 • Psychológia

a ďalšie 2 programy

5 programov

Pedagogická fakulta

 • Sociálna práca
 • Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Filozofická fakulta

 • Archeológia
 • Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva
 • Estetika

a ďalších 11 programov

14 programov

Filozofická fakulta

 • Filozofia (v kombinácii s históriou)
 • Filozofické štúdiá
 • História

a ďalšie 4 programy

7 programov

Prírodovedecká fakulta

 • Ekonomická a sociálna geografia, demografia a územný rozvoj
1 program

Filozofická fakulta

 • Archívnictvo
 • Estetika
 • Etika

a ďalších 9 programov

12 programov

Filozofická fakulta

 • Dejiny a teória umenia
 • Filozofia
 • História

a ďalšie 4 programy

7 programov